Post | mei 2020 | Nieuws | 1 min lezen

Virtueel vergaderen

De huidige beperkingen die we hebben door het coronavirus hebben invloed op het fysiek vergaderen, zoals aandeelhouders- en ledenvergaderingen. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet) maakt het mogelijk om in deze coronatijd virtueel te vergaderen. Maar ook om bepaalde wettelijke termijnen te verlengen. In de nieuwsbrief van Stichting AVG voor verenigingen is de volgende samenvatting te lezen van deze tijdelijke noodwet: 


De tijdelijke Noodwet staat het toe om rechtsgeldige digitale bijeenkomsten te organiseren. Daarmee is het voor een algemene (leden)vergadering toch nog mogelijk om cruciale besluiten te nemen. 


Voorwaarden

Om zo’n digitale vergadering rechtsgeldig te maken, geldt wel een aantal voorwaarden:

  • De vergadering moet voor alle (bestuurs)leden/aandeelhouders te volgen zijn.
  • Alle deelnemers moeten tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering de mogelijkheid hebben gehad om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan.
  • De ingebrachte vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord, waarna de antwoorden nageslagen moet kunnen worden door de (bestuurs)leden/aandeelhouders. Dat moet kunnen via de website of een ander elektronisch communicatiemiddel.
  • Vanwege het digitale karakter van de vergadering mag het bestuur bepalen dat alleen via elektronische middelen mag worden gestemd.


Lees hier de complete inhoud van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Deel blogpost