Taalhuis Westfriesland

De afdeling Taalhuis Westfriesland van Vrijwilligerspunt helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Maar ook anderstaligen die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven, spreken en rekenen en digitale vaardigheden beter willen beheersen. Meer informatie? Mail [email protected], of bel 0229-216499.

Ik wil leren, ik wil doen

Met ‘Ik wil meedoen’ wil afdeling Taalhuis van Vrijwilligerspunt Westfriesland mensen in Westfriesland op een laagdrempelige manier bewegen (actiever) mee te doen aan de maatschappij. Dat kan op twee manieren: door te leren en door te doen.

Taalpunten

Hoe beter nieuwe Nederlanders leren lezen, schrijven en spreken, hoe makkelijker het voor hen is om te participeren in de samenleving. Op welke manier zij kunnen meedoen met de maatschappij, is voor iedereen anders. Daarom zijn er in de gemeenten in West-Friesland zogenoemde Taalpunten ingericht bij partners, zoals bij bibliotheken, wijkcentra, basisscholen en zorgcentra.

Taalvrijwilliger of voorlezer worden

Voor anderstaligen en laaggeletterden is de Nederlandse taal lastig. Als taalvrijwilliger kun jij deze mensen helpen de Nederlandse taal beter te beheersen. Dat kan een-op-een als Taalmaatje. Of in groepsverband als docent Conversatieles en taalmaatje instroomgroep. Maar ook bij een gezin thuis als voorlezer van Samenvoorlezen.

Wat Taalhuis doet

Taalhuis Westfriesland helpt organisaties en bedrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid. Bedrijven en organisaties kunnen hun medewerker of cliënt waarvan zij vermoeden dat deze laaggeletterd is, bij ons aanmelden. Na een intakegesprek bepalen wij het taalniveau en verzorgen wij de doorverwijzing naar het juiste taaltraject.

Aanbod basisvaardigheden

In de zeven gemeenten van Westfriesland vind je een gevarieerd aanbod van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Klik op de button hieronder en je vindt per gemeente het actuele aanbod.