Privacy policy

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland gevestigd aan Maelsonstraat 12 unit 2, 1624 NP te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Maelsonstraat 12 unit 2

1624 NP

Hoorn

[email protected]Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing e-mails
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • DeedMob B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren en je hierover kan informeren. 
 • DeedMob B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij hun producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


De informatie heb jezelf verstrekt, door het invoeren van deze gegevens in jouw profielpagina en door het gebruik van onze website of die van één van onze partners. Jouw profielkenmerken zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst met je, welke het in contact brengen met (goede doelen) organisaties tot doel heeft.


Het versturen van nieuwsbrieven en marketing e-mails, en het analyseren van jouw surfgedrag doen wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.


Op jouw profielpagina kunt je toestemming geven en intrekken voor het delen van jouw persoonsgegevens met derden.


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland) tussen zit. 


Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland gebruikt het DeedMob B.V.-systeem (zie: https://www.deedmob.com), om jouw profiel te matchen aan de eisen of voorwaarden van activiteiten en werkzaamheden van (sociale) organisaties. Indien de door jouw ingevoerde profielkenmerken overeenkomen met de eisen of voorwaarden van een bepaalde (Goede doel) vacature, dan kan het Vrijwilligerspunt-systeem je geautomatiseerd attenderen op deze vacature. 


Er zijn geen consequenties aan verbonden wanneer je deze email negeert of verwijdert. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Jouw profielgegevens bewaren we net zolang als jouw profiel niet wordt gesloten, zodat je gebruik kunt blijven maken van onze diensten (en eventueel die van derden). 


Jouw gebruiksgegevens worden ook na het sluiten van het profiel direct verwijderd. 


Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de wettelijke bewaartermijn worden gehanteerd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Hieronder wordt uitgelegd wat welke derden dit zijn. 


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Je kunt met jouw Vrijwilligerspunt account niet alleen inloggen op de website van Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland (www.vrijwilligerspunt.com) maar ook op de website van DeedMob B.V. (www.deedmob.com), en op de websites van andere organisaties die gebruik maken van hetzelfde Deedmob-systeem. Meestal betreft dit websites van andere Vrijwilligerspunten/Centrales, maar het kan ook een website zijn van bijvoorbeeld het bedrijf waar je werkzaam bent. Indien je inlogt op een door DeedMob B.V. beheerde website, delen wij je account- en profielgegevens met deze andere organisatie vanaf de eerste keer dat je inlogt op deze andere website. 


Een (sociale) organisatie die projecten op een door DeedMob B.V. beheerde website plaatst, kan jouw profiel bekijken, en je eventueel per email benaderen met de vraag om mee te werken bij deze organisatie voor een bepaald project. 


Door gebruik te maken van jouw Facebook account om in te loggen, verwerkt Facebook jouw inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland verder niet verantwoordelijk. Wij adviseren je de informatie pagina’s van Facebook te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van jouw Facebook account om in te loggen bij derden.


Internationale verwerking

Jouw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hierbij het overzicht: Google Tag ManagerGoogle AnalyticsSentryFacebook and Intercom.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit doen door in te loggen op jouw account en naar jouw profielpagina te gaan.


Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt alle verzoeken betreffende voornoemde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]


Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]


Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlage hieronder te downloaden in pdf.

Privacy beleid VWP mei 2022