Over ons

Vrijwilligerspunt Westfriesland faciliteert en ondersteunt bij vrijwilligerswerk in Westfriesland. Wij zorgen dat vrijwilligers leuker, makkelijker en beter hun werk kunnen doen. Ook zetten we ons in voor mensen die laaggeletterd zijn. Daarnaast delen we onze rijke kennis, kunde en netwerk met non- profit organisaties, zodat zij effectiever vrijwilligers kunnen aantrekken, inzetten en behouden.

Definitie vrijwilligerswerk

Vrijwilligerspunt Westfriesland hanteert de definitie van vrijwilligerswerk opgesteld door Movisie: “Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving". Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam, noodzakelijk, zinvol, uitdagend, verrijkend. Vrijwilligerswerk is altijd mensenwerk. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk zorgt voor een kwalitatief sterke en vitale samenleving.

Missie en visie

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de Westfriese samenleving. Onze missie is om als onafhankelijke expert in vrijwilligerswerk te staan voor: kwaliteit, continuïteit, het verbinden van partijen en het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor iedereen.

Onze visie is dat Vrijwilligerspunt Westfriesland gaat voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, waarbij wij denken vanuit de mogelijkheden van de vrijwilliger en van de organisatie. 

Jaarverslagen, -plan en -rekening

Lees in het jaarverslag meer over het team van Vrijwilligerspunt Westfriesland en het totaal aantal bemiddelingen die Vrijwilligerspunt heeft gerealiseerd. Maar ook over o.a. adviezen en ondersteuning die Vrijwilligerspunt heeft verleend en wat de afdeling Taalhuis heeft betekend voor anderstaligen en mensen die laaggeletterd zijn.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

jaarplan 2019-2020 en de jaarrekening 2019.

Jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020

ANBI status


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft de ANBI-status en voldoet aan de publicatieplicht ANBI-status van de Belastingdienst. In dit document lees je meer over onze ANBI Status

Onze partners