Post | februari 2022 | Nieuws | 1 min lezen

SailWise krijgt NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

Vrijwilligerspunt overhandigde maandag 21 februari het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed geregeld aan Sailwise. De Enkhuizer organisatie ontving het keurmerk uit handen van Auke Abbekerk, adviseur bij Vrijwilligerspunt Westfriesland. SailWise laat daarmee zien dat zij structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en -management en dat zij de zaken goed geregeld hebben voor hun vrijwilligers. 


SailWise organiseert al meer dan 45 jaar watersportvakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vanaf drie locaties in Nederland (Enkhuizen, Loosdrecht en Elahuizen) ervaren gasten dat zij fysiek en mentaal veel meer aankunnen dan ze denken. Jaarlijks zetten zo’n 300 vrijwilligers zich in voor mensen met een beperking tijdens de watersportvakanties van SailWise.


Gecertificeerd

Vrijwilligerspunt is door het NOV gecertificeerd om via de methode Vrijwillige Inzet Goed Geregeld organisaties te begeleiden naar goed vrijwilligersbeleid en -management. Met behulp van een online tool kun je in kaart brengen hoe de vrijwillige inzet binnen jouw organisatie is georganiseerd. Twee adviseurs van Vrijwilligerspunt zijn beschikbaar om je organisatie te begeleiden bij het proces om te komen tot het keurmerk. Je vult samen met de vrijwilligers uit jouw organisatie een vragenlijst in en toont via documenten aan hoe het vrijwilligerswerk is geregeld. Daarnaast wordt bij de vrijwilligers getoetst of wat op papier staat, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een eindbeoordelaar vanuit NOV beoordeelt of de organisatie aan de vereisten voldoet.


Goed geregeld verzekerd

SailWise maakt van het keurmerk gebruik om nieuwe vrijwilligers te werven. Voor nieuwe vrijwilligers is het heel fijn dat zij er vanuit mogen gaan dat het bij SailWise goed is geregeld. Dus het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld kan voor jouw organisatie waardevol zijn bij het werven van vrijwilligers.


Heeft jouw organisatie behoefte aan meer informatie over het keurmerk? Stuur een e-mail naar onze collega Auke Abbekerk, [email protected]


Deel blogpost