Post | april 2020 | Nieuws | 2 min lezen

Hulp van Rabobank Coöperatief Fonds

Rabobank West-Friesland lanceert samen met haar lokale ledenraad een Rabobank Coöperatief Fonds voor lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank is als coöperatieve bank al sinds jaar en dag nauw betrokken bij lokale organisaties en ook voor hen zijn we er nu in deze voor iedereen lastige periode als gevolg van de coronacrisis.


Voor wie is het?

Het fonds is bedoeld voor relevante en betekenisvolle initiatieven in de lokale samenleving die geraakt worden door de coronacrisis of voor initiatieven die juist door de coronacrisis worden gestart. Te denken valt aan verenigingen of stichtingen waarvan de evenementen zijn afgelast en die nu cruciale opbrengsten missen, maar ook bijvoorbeeld het steunen van vrijwilligers bij voedselbanken.

Omdat een aantal organisaties ook beroep kunnen doen op overheidssteun, zijn de voorwaarden voor toekenning vanuit het fonds aangescherpt. Ook is er een mogelijkheid toegevoegd voor nieuwe initiatieven die zijn ontstaan door de coronacrisis.


Voorwaarden

· De aanvrager is klant van Rabobank.

· De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijke

instantie waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het

werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt

ingediend.

· De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van (een investering in) een event dat niet doorgaat vanwege de coronacrisis waarvan de opbrengsten cruciaal zijn voor het voortbestaan van de desbetreffende vereniging of stichting - De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).

· De aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is. Te denken valt aan bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid ten gevolge van isolatie of het steunen van schoolactiviteiten voor kinderen thuis wanneer er bijvoorbeeld geen internet voorzieningen zijn of het steunen van vrijwilligers bij voedselbanken gelet op de problematiek;

· Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage zijn financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Denk aan het niet kunnen betalen van de huur, het massaal opzeggen van lidmaatschap etc.

· Verenigingen en stichtingen die een beroep kunnen doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen voor ondernemingen komen niet in aanmerking,

· Reguliere maatschappelijke initiatieven komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld renovatie van een schoolplein.

· Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.

· Rabobank behoudt ten allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.


Aanvraag indienen

Vanaf maandag 6 april kunnen lokale verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen bij Rabobank West-Friesland, via www.rabobank.nl/wf. Het geldt alleen voor lokale initiatieven en er zijn criteria van toepassing (zie boven). Er geldt een maximum bedrag van 2.500 euro per aanvraag.

Aanvragen kunnen t/m 15 mei worden ingediend, waarna de commissie coöperatief dividend over de aanvragen gaat beslissen. Aanvragers krijgen in de week van 22 mei 2020 bericht over het besluit van de commissie.

Deel blogpost