Wat Taalhuis doet

Taalhuis helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen in Nederland. Iemand die laaggeletterd is, kan wel een beetje lezen en schrijven, maar het taalniveau is niet voldoende om volwaardig te kunnen functioneren in de persoonlijke omgeving, op het werk, of in het contact met overheden en organisaties. Vrienden, familie, cliënten of medewerkers kunnen moeite hebben met lezen en schrijven. Vaak zonder dat je het weet. Dit kan problemen geven in de thuissituatie, op de werkvloer, of bij het cliëntencontact. Taalhuis helpt in het doorverwijzen naar een passend taaltraject bij een aanbieder in de regio of hulp van een getrainde vrijwilliger.

Wat Taalhuis voor je doet

Bewustwording laaggeletterdheid

Taalhuis weet wat er hier in de regio gedaan wordt in de aanpak van laaggeletterdheid en welke mogelijkheden er zijn voor scholing en/of begeleiding. Wij zijn het aanspreekpunt in de regio als je informatie of advies over laaggeletterdheid wilt. Wat betekent het voor iemand in het dagelijkse leven die moeite heeft met lezen en schrijven? Hoe herken je de signalen van laaggeletterdheid? En wat kun jij daarin betekenen? Taalhuis is op de hoogte van landelijke trends en regelingen om organisaties en bedrijven te ondersteunen in de aanpak van laaggeletterdheid.


Aanmelden

Ken jij iemand die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen, spreken en digitale vaardigheden? Bijvoorbeeld een familielid, vriend, medewerker of cliënt, dan kun je deze persoon bij ons aanmelden via het aanmeldformulier van Ik wil leren, ik wil doen.


Intake en bepalen taalniveau

Met iedereen die aangemeld wordt, volgt eerst een persoonlijke intake met een van onze trajectbegeleiders. Met een instaptoets wordt het taalniveau bepaald. Tijdens de intake worden ook de wensen en mogelijkheden van de deelnemer besproken. Hierna volgen een advies en doorverwijzing op maat.


Doorverwijzing op maat

Taalhuis verwijst door naar reguliere taalopleidingen en naar begeleiding door getrainde taalvrijwilligers. Ook een combinatie van beide is mogelijk. Hierbij werken wij nauw samen met de taalaanbieders in de regio. Onze trajectbegeleider verzorgt de doorverwijzing en blijft dit monitoren. Zo nemen wij je alles uit handen. Uiteraard houden wij je wel op de hoogte van het traject.