Wat Taalhuis doet

Een laaggeletterde kan wel een beetje lezen en schrijven, maar het taalniveau is niet voldoende om volwaardig te kunnen functioneren in de persoonlijke omgeving, op het werk, of in het contact met overheden en organisaties. Cliënten, medewerkers of collega's kunnen laaggeletterd zijn. Vaak zonder dat je het weet. Dit kan problemen geven op de werkvloer, of bij het cliëntencontact. De afdeling Taalhuis Westfriesland van Vrijwilligerspunt helpt organisaties en bedrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid. 

Aanmelden laaggeletterden

Wanneer je vermoedt dat een medewerker of cliënt laaggeletterd is, kun je deze persoon bij ons aanmelden via het aanmeldformulier van Ik wil leren, ik wil doen.


Intake en bepalen taalniveau

Met iedereen die aangemeld wordt, volgt eerst een persoonlijke intake met een van onze trajectbegeleiders. Met een instaptoets wordt het taalniveau bepaald. Tijdens de intake worden ook de wensen en mogelijkheden van de deelnemer besproken. Hierna volgen een advies en doorverwijzing op maat.


Uiteraard wordt door COVID-19 volgens de RIVM-maatregelen gehandeld. Dit houdt in dat de anderhalvemeter-regel wordt gehandhaafd en de geldende hygiënevoorschriften worden nageleefd.


Doorverwijzing op maat

Taalhuis verwijst door naar reguliere taalopleidingen en naar begeleiding door getrainde taalvrijwilligers. Ook een combinatie van beide is mogelijk. Hierbij werken wij nauw samen met de taalaanbieders in de regio. Onze trajectbegeleider verzorgt de doorverwijzing en blijft dit monitoren. Zo nemen wij je alles uit handen. Uiteraard houden wij je wel op de hoogte van het traject.


Informatie en advies

Taalhuis Westfriesland is het aanspreekpunt in de regio als je informatie over, of advies bij laaggeletterdheid wilt. Onze medewerkers kunnen je alles over laaggeletterdheid vertellen. Wij zijn op de hoogte van landelijke trends en regelingen. Wij weten wat er hier in de regio gedaan wordt op het gebied van laaggeletterdheid en welke mogelijkheden er zijn voor scholing en/of begeleiding van je medewerkers in het kunnen doorverwijzen van laaggeletterden.