Post | juli 2020 | Nieuws | 2 min lezen

Met sportakkoord meer in beweging

In de afgelopen maanden is er in de Westfriese gemeenten hard gewerkt aan de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Het doel van het sportakkoord is meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen! Een bijzonder akkoord, want het akkoord is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van sportverenigingen, basisscholen, zorg- en welzijnsinstellingen, commerciële sportaanbieders, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Vrijwilligerspunt heeft een bijdrage mogen leveren aan dit sportakkoord.


De lokale sportakkoorden vloeien voort uit het Nationaal Sportakkoord dat is gesloten door de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF). Met de Westfriese gemeenten is bepaald hoe we de al zo vitale sport- en beweegsector in de komende twee jaar nog verder kunnen versterken. In de sportakkoorden wordt de focus gelegd op de volgende ambities:  

·      Inclusief sporten en bewegen 

·      Vitale sport en beweegaanbieders 

·      Vaardig in bewegen 

·      Positief sportklimaat 

·      Duurzame sportinfrastructuur 


Er zijn mooie initiatieven en projecten door organisaties aangedragen. Een voorwaarde hierbij was dat een initiatief of project door meerdere organisaties wordt getrokken en dat het meerdere organisaties en dorpen/kernen dient.  


Vrijwilligerspunt zet expertise in

Onze collega’s Brigitta Posch en Auke Abbekerk hebben namens Vrijwilligerspunt samen met andere organisaties een aantal projecten aangedragen om organisaties te helpen aan ambassadeurs om hun sport- of beweegactiviteit te promoten. Vrijwilligerspunt helpt met het vinden en binden van vrijwilligers en met het toetsen en implementeren van het vrijwilligersbeleid. Daarnaast helpt Vrijwilligerspunt met het realiseren van een veilig sportklimaat en met het zichtbaar maken van het sport- en beweegaanbod in Westfriesland. Ook levert Vrijwilligerspunt een bijdrage aan een kern-, kop- of expertgroep om de ambities uit de sportakkoorden te realiseren.


Waarom een Nationaal Sportakkoord?

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt. (bron: www.allesoversport.nl)

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Waarom is het zo leuk om in het Jongerenpanel te zitten?

| Nieuws
Luna Braas is een van de leden van Jongerenpannel van de SED-gemeenten. Waarom vindt Luna het leuk zich te ...
Lees meer

Dit zijn de genomineerden van de Vrijwilligersprijs Medemblik

| Nieuws
De genomineerden voor de Vrijwilligersprijs Medemblik 2020 zijn bekend! Door de verscherpte coronamaatregelen ...
Lees meer

Waar zitten die vrijwilligers? 3 tips om vrijwilligers te werven

| Nieuws
Veel vrijwilligersorganisaties zoeken naar goede vrijwilligers, en vinden ze maar moeilijk. Hoe kan dat? Als ...
Lees meer