Post | januari 2022 | Nieuws | 1 min lezen

Begeleiding organisaties naar toekomstbestendigheid

Het begeleiden van maatschappelijke organisaties naar toekomstbestendigheid is de voornaamste doelstelling van Vrijwilligerspunt Westfriesland voor 2022. Dit is het gevolg van de resultaten van het klantonderzoek en het uitvoeringplan 2022 die op 11 januari werden gepresenteerd aan de Westfriese wethouders, beleidsambtenaren en Rabobank Westfriesland, partner van Vrijwilligerspunt.


In 2020 gingen Rabobank Westfriesland en Vrijwilligerspunt een partnerschap aan met als doelstelling het versterken van het verenigingsleven in de regio. Rabobank Westfriesland is als coöperatieve bank betrokken bij de vele maatschappelijke organisaties die onze regio rijk is.


Klantonderzoek

Om goed te kunnen aansluiten bij de wensen van de klanten van Vrijwilligerspunt, hield zij een klantonderzoek onder circa 250 klanten. Het grootste deel van deze klanten vulde een online vragenformulier in en met 35 klanten werd een persoonlijk gesprek gevoerd over de uitdagingen die zij als maatschappelijke organisatie ervaren. De organisaties komen uit de hele regio én waren verdeeld over acht verschillende sectoren.


Werving en behoud van vrijwilligers en leden, voldoende financiële middelen en toekomstbestendig maken van de organisatie zijn voor de meeste organisaties dagelijkse uitdagingen. Met name het aantrekken van vrijwilligers en daarbij specifiek jonge vrijwilligers en nieuwe bestuursleden is voor veel besturen een grote uitdaging. Met teruglopende ledenaantallen en structurele subsidies staat de financiële administratie van organisaties onder druk. 


Uitvoeringsplan

Met de inzet van de adviseurs en de expertise van samenwerkingspartners heeft Vrijwilligerspunt een uitvoeringsprogramma gemaakt voor 2022. In dit uitvoeringsplan is onder meer opgenomen hoe organisaties begeleid kunnen worden in het werven maar ook binden van leden en vrijwilligers via beproefde en nieuwe methodes. Daarnaast kan Vrijwilligerspunt een rol spelen in de uitbreiding van kennis over fondswerving en subsidieregelingen en de start van een bestuurdersnetwerk. De toekomst van organisaties hangt met vele factoren samen. Vrijwilligerspunt Westfriesland zal hier in 2022 (en verder) ondersteunen en meedenken in de uitdagingen van besturen.


Lees hier meer informatie over het klantonderzoek.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Tuinvrijwilligers gezocht

| Nieuws
Onkruid weghalen, bemesten, snoeien, terras schoonmaken, zaaien en planten... er is altijd werk in de tuin ...
Lees meer

Meld jouw organisatie aan voor de Vrijwilligersmarkt Medemblik

| Nieuws
Komt jouw maatschappelijke organisatie uit de gemeente Medemblik of is daar actief? Doe dan mee met de ...
Lees meer

Maatschappelijke diensttijd tijdens je tussenjaar

| Nieuws
Met maatschappelijke diensttijd (MDT) gaan jongeren van 13 – 30 jaar intensief als vrijwilliger aan de slag ...
Lees meer