Vrijwilligersmarkt Vrijwilligerspunt Westfriesland

Kom 20 april naar de Vrijwilligersmarkt Hoorn

Zaterdag 20 april van 10.00 - 13.00 uur organiseert Vrijwilligerspunt Westfriesland in opdracht van de gemeente Hoorn de Vrijwilligersmarkt Hoorn in de Noorderkerk in Hoorn. Wil je vrijwilligerswerk doen, maar weet je nog niet wat en waar? Laat je inspireren door ruim 40 maatschappelijke organisaties uit de gemeente Hoorn e.o. Heb je vragen over vrijwilligerswerk of heb je hulp nodig bij het vinden van een vrijwilligersklus die bij je past? Kom dan naar de marktkraam van Vrijwilligerspunt Westfriesland! Wat kun je verwachten? Bekijk het filmpje links om te zien hoe de vrijwilligersmarkt vorig jaar was. De Vrijwilligersmarkt Hoorn wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Meedoen met de Vrijwilligersmarkt Hoorn

Komt jouw organisatie uit de gemeente Hoorn, of ben je actief in de gemeente, dan kun je een markttafel krijgen op de Vrijwilligersmarkt Hoorn. Deelname is gratis. Elke deelnemende organisatie krijgt een tafel van 120 x 60 cm toegewezen die geheel naar eigen inzicht en behoefte kan worden ingericht en aangekleed. Meedoen? Meld je dan z.s.m. aan! Stuur een mail naar [email protected] o.v.v. ‘Vrijwilligersmarkt Hoorn’.

Deze organisaties staan zaterdag 20 april op de Vrijwilligersmarkt Hoorn

(en er komen nog steeds organisaties bij...)

RCO de Hoofdzaak

De Hoofdzaak is een organisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren ze activiteiten, cursussen en projecten. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en door mensen met een psychische kwetsbaarheid samen met ervaringsdeskundigen. De organisatie draait zo goed als op vrijwilligers. Mensen die zelf veel hebben meegemaakt en zich inzetten voor een ander, ondanks hun eigen kwetsbaarheid.

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer van Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis mag voelen. Er worden bij ons verschillende activiteiten georganiseerd, kun je bij ons een ruimte huren en kun je van maandag t/m zaterdag gezellig bij ons koffie drinken!

VrijwilligersNH

VrijwilligersNH coördineert het vrijwilligerswerk voor WilgaerdenLeekerweideGroep. Met uitstekende ouderenzorg wil Wilgaerden een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in West-Friesland. LeekerweideGroep biedt diensten aan mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning, hulp, coaching of behandeling nodig hebben.

Leviaan

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken. Leviaan coacht iemand waar kan en ondersteunt waar nodig bij alle facetten van het leven. Denk aan het leren omgaan met de kwetsbaarheden, het (weer) aangaan van sociale contacten en zinvolle activiteiten ter vervanging van, of als opstap naar school of werk.

Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van de 34 woonzorglocaties. ‘We regelen het met én voor u.’

EHBO Hoorn

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is bijstand en hulp dat tot doel heeft het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. De vrijwilligers van EHBO-vereniging St. Jan Hoorn verzorgen diverse cursussen en zijn actief als evenement-hulpverleningsorganisatie.

CleanUp Hoorn

CleanUp Hoorn is dé community in Hoorn die zich dagelijks (data gedreven) inzet om Hoorn zwerfafvalvrij te houden. Jij wilt toch ook in een schone buurt wonen? In Hoorn zijn veel inwoners actief met het rapen van zwerfvuil. CleanUp Hoorn is een burgerinitiatief waarin inwoners uit verschillende wijken in Hoorn samenwerken, ervaringen delen en acties organiseren. Elke maand organiseren ze een activiteit waar je elkaar kan ontmoeten en samen zwerfafval kan rapen.

Bijenteeltvereniging West-Friesland

De Bijenteeltvereniging is in 1916 opgericht 'ter bevordering van de bijenteelt', vandaar de naam Bijenteeltvereniging. De vereniging is voornamelijk actief in het oostelijk deel van West-Friesland. De vereniging heeft 80 leden. Gedurende de lente en de zomer is de vereniging druk met hun bijenvolken en alles wat daarom heen hangt, bijvoorbeeld koniginnenteelt, bijenmarkten, bestuiving, onderlinge bezoekjes en uiteraard honing oogsten. Na het seizoen, in de periode oktober tot april, worden verenigingsbijeenkomsten gehouden.

Museumstoomtram Hoorn - Medemblik

Ontdek het verhaal van de stoomtram in Nederland. Reis met de stoomtram van Hoorn naar Medemblik en geniet van de mooie stationsgebouwen en bruggen langs de rails. Of maak een bootreis met het monumentale museumschip. Ook in de toekomst willen zij op stoom blijven en daarvoor hebben we jou nodig! Museumstoomtram heeft zowel betaalde als vrijwillige functies.

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Netwerk verbindt mensen. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen zij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Zodat inwoners hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij heeft Netwerk extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting HEO

Stichting Hoornse Evenementen Ondersteuning (HEO) e.o. ondersteunt evenementen in de breedste zin. Denk aan algemene assistentie bij evenementen en het inzetten van verkeersregelaars bij bijvoorbeeld de opbouw van jaarlijkse kermis, vuurwerkavond en Lappendag, maar ook tijdens voor- en najaarsmarkten.

Amnesty

In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met deze beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Ook in Hoorn is een werkgroep actief.  

We Promise

We Promise is een stichting dat zich actief verzet tegen racisme en discriminatie in West-Friesland.  

Fietsexamen Hoorn

Stichting Fietsexamen Hoorn organiseert jaarlijks het VVN Praktisch Verkeersexamen voor alle basisscholen in de gemeente Hoorn en omstreken. Dit jaar worden de fietsexamens eind mee weer gehouden, maar dat kan niet zonder de hulp van tientallen vrijwilligers.

Bakkerijmuseum

Al ruim 40 jaar het lekkerste museum van Nederland! Wat is er leuker en leerzamer dan zelf de handen uit de mouwen te steken? Kinderen worden actief betrokken bij de demonstraties en er is altijd een gratis leuke kinderactiviteit in een historische bakkerstechniek. Ook volwassenen worden aan het werk gezet tijdens een breed aanbod van workshops!

Sportwandelschool

De Stichting Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland stelt zich tot doel de wandelsport in algemene zin te verbreiden. Er wordt binnen de stichting volop aan Wandel Bootcamp, Beweeg Mee en ‘Sportief Gewandeld’ en ‘genordict’ in Noord-Holland. In Noord-Holland zijn er ondertussen ruim 30 vrijwilligers als trainer sportief wandelen, begeleider en/of instructeurs Wandel Bootcamp en Nordic Walking actief.

INOVA en EdINOVA

Stichting Inova biedt maatschappelijke begeleiding, coaching, training en voorlichting aan statushouders en migranten die als vrijwilliger aan de slag willen, een beroepsopleiding volgen of een baan zoeken. Ofwel een nieuw bestaan in Nederland willen opbouwen. Stichting EdiNOVA biedt cursussen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden op diverse niveaus. Van beginnerscursussen voor (anders-) analfabeten tot trajecten voor hoogopgeleiden en taaltrajecten op de werkvloer. Lees hier meer over INOVA en hier over EdINOVA.

IBBO Heliotroop

Het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) is een erkende spirituele school voor basis- en voortgezet onderwijs. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde. IBBO Heliotroop is erg blij met initiatiefrijke mensen die hun hart openstellen op vrijwillige basis!

Kindermoestuin Groente Waal

Kindermoestuin Groente Waal is een moestuin voor en door kinderen uit de buurt. Doel van deze tuin is om kinderen op een ontspannen manier te leren waar onze groente vandaan komt. Ook vinden we het belangrijk om verbinding in de buurt mogelijk te maken. Kindermoestuin Groente Waal zoekt vrijwilligers (volwassenen en tieners) om de kinderen te helpen.

Het Carillon te Hoorn

De vereniging ‘Het Carillon te Hoorn’ is actief in het onder de aandacht brengen van de Hoornse beiaardcultuur. Regelmatig organiseert zij bijzondere activiteiten zoals concerten en een torenbeklimming van de Grote Kerk in Hoorn met een gids. Dit jaar bestaat de Vereniging 100 jaar en is daarmee de oudste plaatselijke carillonvereniging in de hele wereld. Met de 52 klokken van de Grote Kerk kan de beiaardier die in dienst van de gemeente is, het volledige repertoire van beiaardmuziek spelen.

Copernicus SG

De Copernicus SG is een openbare school voor mavo, havo en vwo. Behalve met vaste medewerkers zijn vrijwilligers onmisbaar. Bijvoorbeeld als begeleider van excursies in Hoorn, of voor het helpen bij sporttoernooien of het onderhouden van de tuin. Maar ook voor het organiseren van spelletjes voor de leerlingen en het helpen van docenten bij bijvoorbeeld technieklessen en nog veel meer.

Inloophuis Hoorn Inn de Koepel

Inloophuis Hoorn Inn de Koepel is een instelling waar aan mensen met bepaalde problemen een luisterend oor wordt geboden. Het inloophuis biedt een plek om mensen te ontmoeten, zoals mensen die in de buurt wonen, een luisterend oor nodig hebben, eenzaam zijn, met armoede te maken hebben of een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook. 

Stichting AyúdaMe

Stichting AyúdaMe is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen ongeacht diens achtergrond, geloofsovertuiging of afkomst. Ze helpen mensen die het niet zo breed hebben aan kleding, voedselpakketten en huisraad en eigenlijk alles wat men nodig heeft. Ook helpen ze mensen die administratieve ondersteuning nodig hebben. Ondanks dat ze geen subsidie ontvangen, zetten ze zich in met liefde om anderen te helpen. Ze blijven zich inzetten om hun doel te bereiken.  

WonenPlus en MEE & de Wering

WonenPlus en MEE & de Wering bieden hulp en ondersteuning aan iedereen met een beperking of chronische ziekte. We zijn er ook voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of last hebben van geheugenproblemen. WonenPlus biedt ook praktische diensten aan zelfstandig wonende ouderen.

Biljartvereniging Horna

De biljartvereniging Horna Hoorn heeft 190 leden. Vier middagen in de week wordt er gebiljart van 12.30- 16.30 uur en 5 avonden van 18.45 uur tot 0.00 uur. Daarnaast zijn er in de weekenden toernooien en soms ook wedstrijden. De vrijwilligers van de biljartvereniging zorgen ervoor dat er altijd een drankje te verkrijgen is voor de biljarters.

Het Straatpastoraat

Het Straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven, specifiek aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen, maar ook aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid, is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is. Dat is wat de straatpastor wil doen: luisteren, maar ook een praatje maken.

Theater Het Pakhuis

Theater Het Pakhuis opent je ogen en vergroot je wereld. Dat doet het theater door talent op het podium te zetten in hun magisch monumentale theater. Het publiek laat zich inspireren en verrassen. Ook de bevlogen vrijwilligers kunnen bij Het Pakhuis hun talenten inzetten en ontwikkelen. Ze zoeken vrijwilligers voor gastenontvangst, techniek en communicatie.

Museum van de 20e eeuw

Het Museum van de 20e eeuw in Hoorn vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed speelden de kinderen? Wat deed men in zijn vrije tijd? Op dit soort vragen krijg je in dit nostalgische museum antwoorden. Ook zijn er, naast de vaste collectie, leuke tijdelijke exposities zoals ’90 Jaar Lego’ die momenteel in maar liefst 3 zalen te zien is.

Humanitas West-Friesland

Humanitas West-Friesland voert diverse projecten uit, zoals Home-Start waarbij gezinnen die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning, hulp krijgen van een vrijwilliger. Ook zetten vrijwilligers zich in voor de Telefooncircel: een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. De vrijwilliger komt in actie bij ‘geen gehoor’. Daarnaast zorgen de Humanitas Kindervakantieweken ervoor dat ieder kind op vakantie kan.

sv Always Forward

sv Always Forward is met meer dan 1.250 leden een grote voetbalvereniging. Dankzij de onvermoeibare inzet van de talrijke vrijwilligers is de club in staat veel verschillende activiteiten te ontplooien. Dat gaat veel verder dan het verzorgen van een uitstekende wedstrijdorganisatie: een duintraining, de kerstinstuif, sinterklaasfeesten, clinics door bvo's, FIFA 17 toernooi, klaverjasdrives; het is slechts een greep uit het aanbod. Dat is typisch sv Always Forward. Méér dan een club.

Omnisportvereniging Hoorn

Omnisportvereniging Hoorn is de nieuwe vereniging die speciaal is opgericht om in het vervolg de 4-daagse te organiseren en later mogelijk andere sporten toe te voegen. Nu is het speerpunt om een mooie en goed georganiseerde Avond4daagse gereed te maken voor wandelaars. De organisatie rust op de schouders van de vrijwilligers van voorgaande jaren; vrijwilligers van UDI SOS en vrijwilligers van de Sportwandelschool.

In de Familietuin

Samen maken we een duurzame plek met aandacht voor elkaar en de natuur. In de Familietuin gelooft dat buiten bezig zijn, samen met en voor anderen goed is voor elk mens. De natuur zien ze als bron van veerkracht en inspiratie. Ze zetten zich in voor een groene omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn. Dit doen ze door groene dagbesteding aan te bieden.

Huis Bonck

In Huis Bonck wordt al 400 jaar gewoond en gewerkt. Je kunt dit 17de-eeuwse museumhuis van Hendrick de Keyser Monumenten de bijzondere sfeer proeven en leren wat “linnen van de bovenste plank” is. Je kunt hier ook overnachten! Hendrick de Keyser Monumenten biedt vrijwilligers een werkplek in dit bijzondere huis aan.

Manifesto

Manifesto bestaat als poppodium sinds 1999 en komt voort uit jongerencentrum Troll. Het programma biedt naast concerten van binnen- en buitenlandse bands, dance feesten en fris feesten voor tieners (FRIS en Club Festo). Verder maken muziekschool Boedijn en muziekschool Hoorn gebruik van de accommodatie voor muzieklessen en uitvoeringen. Verder kan je in Manifesto terecht voor dj workshops en geluidscursussen.

Taalhuis Westfriesland

Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt, helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen in Nederland. Daarvoor zet Taalhuis o.a. taalvrijwilligers in die deze doelgroep helpt de Nederlandse taal beter te beheersen, of verwijst door naar taalaanbieders in de regio.