Vrijwilligersmarkt Vrijwilligerspunt Westfriesland

Vrijwilligersmarkt Hoorn groot succes!

Zaterdag 15 april vond de Vrijwilligersmarkt in Hoorn plaats in sportcentrum Vredehof in Hoorn. Iedereen die vrijwilligerswerk wilde doen, maar nog niet wist wat, kon hier naartoe om zich te laten inspireren. Maar liefst 50 organisaties uit Hoorn e.o. stonden op de markt. Zo'n 200 bezoekers bezochten de markt en kregen info over al het toffe vrijwilligerswerk dat er in West-Friesland te doen is. Wil je zelf zien hoe het was? Bekijk dan het filmpje!

Deze organisaties stonden 15 april op de Vrijwilligersmarkt in Hoorn

Kinderboerderij De Woid

Kinderboerderij De Woid in Hoorn is opgestart door buurtbewoners in de jaren '70. Met vele dieren van schapen en geiten, cavia's tot onze wandelende takken. De kinderboerderij wordt in het weekend gerund door een team van vrijwilligers. Alleen door een voldoende aantal vrijwilligers kan de kinderboerderij er voor zorgen dat de kinderboerderij in het weekend en op feestdagen open kan zijn voor onze bezoekers.

NewBees

NewBees zet zich in voor een inclusief Nederland. Dat doen ze door inclusieve inburgering te organiseren voor gemeenten, door nieuwkomers te begeleiden bij lokale ondernemers en organisaties, en door bedrijven te adviseren en begeleiden op het gebied van Diversiteit en Inclusie.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje West Friesland geeft hulp bij schulden en is er voor de inwoners van Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Ze geven geen geld. SchuldHulpMaatje helpt mensen met financiële problemen om weer grip te krijgen op hun geld. Een oplossing voor de lange termijn dus. Die hulp is gratis. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven die het daardoor niet meer ziet zitten.

Kindgericht Werken

Kindgericht Werken werkt op een andere manier met kinderen en volwassenen. Want iedereen is een individu. Het kind en de volwassene. Kinderen, maar ook volwassenen, krijgen zoveel prikkels te verwerken op school, buiten school en vanuit werk, dat Kindgericht Werken een stukje rust en een stukje ontspanning mee wil geven. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten op een natuurlijke, kindgerichte, positieve en individuele manier te benaderen.

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Netwerk verbindt mensen. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen zij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Zodat inwoners hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij heeft Netwerk extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

VrijwilligersNH

VrijwilligersNH coördineert het vrijwilligerswerk voor WilgaerdenLeekerweideGroep. Met uitstekende ouderenzorg wil Wilgaerden een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in West-Friesland. LeekerweideGroep biedt diensten aan mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning, hulp, coaching of behandeling nodig hebben.

Praethuys ’t Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. De buurtkamer heeft een belangrijke rol om eenzaamheid tegen te gaan. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Vrijwilligers zijn hierin onmisbaar!

Oogvereniging Nederland

De Oogvereniging is een belangen- en patiëntenvereniging voor mensen met een oogaandoening. Het is een landelijke vereniging opgedeeld in provincies, themagroepen en diagnose roepen. De Oogvereniging komt op voor belangen in het kader van toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en informeert haar leden op medisch gebied. In de provincie worden kleinschalige activiteiten en Oogcafé’s georganiseerd voor onderling contact.

KBO Hoorn

KBO Hoorn is een van de grootste afdelingen van de KBO in Noord-Holland; de afdeling telt bijna 900 leden. Zij behartigt in onze gemeente de belangen van senioren o.m. op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Maar naast deze onderwerpen stimuleert zij ook sociale contacten, organiseert zij themamiddagen en biedt zij diverse ontspanningsactiviteiten aan.

Amivedi

Amivedi houdt zich bezig met het registreren van vermiste en gevonden huisdieren. Alle vrijwilligers werken vanuit huis met de computer en telefoon. Amivedi heeft landelijk 110 meldpunten en een uitgebreide website waarop mensen hun dieren laten registreren door onze vrijwilligers. Amivedi komt niet in contact met de dieren zelf, maar met de eigenaren, vinders, dierenasielen, dierenambulances, dierenartsen, politie, gemeenten, etc.

Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij geheugenproblemen en dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Geriant begeleidt het gehele proces, van diagnose tot aan eventuele opname in een verpleeghuis. Geriant zet regelmatig vrijwilligers in via o.a. Vrijwilligerspunt om mensen met dementie te helpen.

Begraafplaats Keern

De begraafplaats Keern in Hoorn is nog beperkt in gebruik. De begraafplaats verdient het om als monument zorgvuldig bewaard te worden en een aantrekkelijke plaats te zijn voor een wandeling en rustliefhebbers. Naast het reguliere onderhoud dat door de gemeente wordt gedaan, wil de stichting met behulp van vrijwilligers zorgen voor verfraaiing en vergroting van de belevingswaarde en daarnaast aandacht schenken aan de geschiedenis van de begraafplaats en de graven.

Humanitas West-Friesland

Humanitas West-Friesland voert diverse projecten uit, zoals Home-Start waarbij gezinnen die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning, hulp krijgen van een vrijwilliger. Ook zetten vrijwilligers zich in voor de Telefooncircel: een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. De vrijwilliger komt in actie bij ‘geen gehoor’. Daarnaast zorgen de Humanitas Kindervakantieweken ervoor dat ieder kind op vakantie kan.

Museum van de 20e eeuw

Het Museum van de 20e eeuw in Hoorn vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed speelden de kinderen? Wat deed men in zijn vrije tijd? Op dit soort vragen krijg je in dit nostalgische museum antwoorden. Ook zijn er, naast de vaste collectie, leuke tijdelijke exposities zoals “90 jaar LEGO” en “70 jaar kindertelevisie”.

Leviaan

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken. Leviaan coacht iemand waar kan en ondersteunt waar nodig bij alle facetten van het leven. Denk aan het leren omgaan met de kwetsbaarheden, het (weer) aangaan van sociale contacten en zinvolle activiteiten ter vervanging van, of als opstap naar school of werk.

HEO

Stichting Hoornse Evenementen Ondersteuning (HEO) ondersteunt evenementen in de breedste zin. Denk aan algemene assistentie bij evenementen en het inzetten van verkeersregelaars bij bijvoorbeeld de opbouw van jaarlijkse kermis, vuurwerkavond en Lappendag. Maar ook tijdens voor- en najaarsmarkten.

Inloophuis Pisa

Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd. De vrijwillige gastheren en gastvrouwen van het PISA-huis in Hoorn bieden laagdrempelige ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden door middel van een luisterend oor. Gastheer Jos: "De gesprekken die dan voorbijkomen, zijn heel divers en kunnen alle kanten op gaan. Van intens verdriet en rouw tot de leukste grap en grol.” 

Theater Het Pakhuis

Theater Het Pakhuis opent je ogen en vergroot je wereld. Dat doet het theater door talent op het podium te zetten in hun magisch monumentale theater. Het publiek laat zich inspireren en verrassen. Ook de bevlogen vrijwilligers kunnen bij Het Pakhuis hun talenten inzetten en ontwikkelen. Ze zoeken vrijwilligers voor gastenontvangst, techniek en communicatie.

Acara VitaNova

Acara VitaNova is een opstartende stichting die als doel heeft om personen (Indische Nederlanders en Hollanders) een activiteit aan te bieden om eenzaamheid tegen te gaan en de kwaliteit van leven te verbeteren door het organiseren van activiteiten. Met de opbrengst van deze activiteiten bekostigen wij diverse culturele projecten en steunen wij caritatieve instellingen. Onze activiteiten worden omringd met culinaire versnaperingen, luisteren naar muziek, dans en informatie verstrekking.

Dorcas Hoorn

In de Dorcas Winkel Hoorn kun je tweedehands spullen en kleding shoppen, waarbij de opbrengst bestemd is voor mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In de winkel vind je tweedehands boeken, speelgoed, spellen, servies, kleding en nog veel meer!

EHBO St. Jan Hoorn

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is bijstand en hulp dat tot doel heeft het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. De vrijwilligers van EHBO-vereniging St. Jan Hoorn verzorgen diverse cursussen en zijn actief als evenement-hulpverleningsorganisatie.

Bijenteeltvereniging

De Bijenteeltvereniging is in 1916 opgericht 'ter bevordering van de bijenteelt', vandaar de naam Bijenteeltvereniging. De vereniging is voornamelijk actief in het oostelijk deel van West-Friesland. De vereniging heeft 80 leden. Gedurende de lente en de zomer is de vereniging druk met hun bijenvolken en alles wat daarom heen hangt, bijvoorbeeld koniginnenteelt, bijenmarkten, bestuiving, onderlinge bezoekjes en uiteraard honing oogsten. Na het seizoen, in de periode oktober tot april, worden verenigingsbijeenkomsten gehouden.

De Zonnebloem Hoorn - Risdam

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor deze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten ze zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van afdeling Hoorn-Risdam komen graag langs voor een kop koffie of om samen op pad te gaan. Daarnaast organiseren ze ook verschillende activiteiten.

Vereniging Oud Hoorn

De vereniging stelt zich ten doel het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn te beschermen en de kennis over de geschiedenis van de gemeente en haar erfgoed te vergroten en te verspreiden. Vereniging Oud Hoorn levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.

MEE & de Wering

MEE & de Wering ondersteunt hun kwetsbare cliënten in het zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daar waar zij - om welke reden dan ook - moeite hebben om hun leven (weer) goed op de rit te krijgen. MEE & de Wering is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Ze bieden o.a. jongerenwerk, vrijwilligerswerk, informatie, advies en ondersteuning. 

CleanUp Hoorn

CleanUp Hoorn is dé community in Hoorn die zich dagelijks (data gedreven) inzet om Hoorn zwerfafvalvrij te houden. Jij wilt toch ook in een schone buurt wonen? In Hoorn zijn veel inwoners actief met het rapen van zwerfvuil. CleanUp Hoorn is een burgerinitiatief waarin inwoners uit verschillende wijken in Hoorn samenwerken, ervaringen delen en acties organiseren. Elke maand organiseren ze een activiteit waar je elkaar kan ontmoeten en samen zwerfafval kan rapen.

Museumhuis Bonck

In Huis Bonck wordt al 400 jaar gewoond en gewerkt. Je kunt dit 17de-eeuwse museumhuis van Hendrick de Keyser Monumenten bezoeken en de bijzondere sfeer proeven en leren wat “linnen van de bovenste plank” is. Je kunt hier ook overnachten! Hendrick de Keyser Monumenten biedt vrijwilligers een werkplek in dit bijzondere huis aan.

Amnesty

In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met deze beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Ook in Hoorn is een werkgroep actief.

Inloophuis Hoorn Inn de Koepel

Inloophuis Hoorn Inn de Koepel is een instelling waar aan mensen met bepaalde problemen een luisterend oor wordt geboden. Het inloophuis biedt een plek om mensen te ontmoeten, zoals mensen die in de buurt wonen, een luisterend oor nodig hebben, eenzaam zijn, met armoede te maken hebben of een hulpvraag hebben op welk gebied dan ook.

HWK

De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken biedt alle burgers van West-Friesland hulp bij crisis. De aard van de hulpvragen is heel divers. De hulpverleners worden ingeschakeld als er sprake is van een crisis. Door de tijd te nemen voor cliënten, ontdekken ze vaak onderliggende vragen aan de oppervlakte, zoals drank- en drugsproblematiek, zorgen, depressie, schulden, eenzaamheid en rouw. Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn sleutelwoorden.

Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van de 34 woonzorglocaties. ‘We regelen het met én voor u.’

Stichting AyúdaMe

Stichting AyúdaMe is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen ongeacht diens achtergrond, geloofsovertuiging of afkomst. Ze helpen mensen die het niet zo breed hebben aan kleding, voedselpakketten en huisraad en eigenlijk alles wat men nodig heeft. Ook helpen ze mensen die administratieve ondersteuning nodig hebben. Ondanks dat ze geen subsidie ontvangen, zetten ze zich in met liefde om anderen te helpen. Ze blijven zich inzetten om hun doel te bereiken.

Philadelphia Zorg

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol.

Taalhuis Westfriesland

Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt, helpt iedereen die moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. Dit kunnen mensen zijn die anderstalig zijn, of geboren en getogen in Nederland. Daarvoor zet Taalhuis o.a. taalvrijwilligers in die deze doelgroep helpt de Nederlandse taal beter te beheersen, of verwijst door naar taalaanbieders in de regio.

Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal biedt professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Esdégé-Reigersdaal ondersteunt in wat de cliënt nodig heeft. Bijvoorbeeld bij wonen, (aangepast) werk, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs of vrije tijd. In alle plaatsen in de bovenste helft van Noord-Holland.

Kindermoestuin Groente Waal

Kindermoestuin Groente Waal is een moestuin voor en door kinderen uit de buurt. Doel van deze tuin is om kinderen op een ontspannen manier te leren waar onze groente vandaan komt. Ook vinden we het belangrijk om verbinding in de buurt mogelijk te maken. Kindermoestuin Groente Waal werkt met jonge en volwassen vrijwilligers om de kinderen te helpen.

Bibliotheek Hoorn

De bibliotheek staat middenin de samenleving. Wij zorgen ervoor dat inwoners op eigen niveau kunnen meedoen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en vaardigheden aanleren, behouden of verdiepen die nodig zijn om te participeren. Dat doen we niet alleen, maar met onze maatschappelijke, culturele en educatieve samenwerkingspartners. Zo helpen we de kanskracht van de inwoners van Hoorn te vergroten.

WarmThuis

Bij WarmThuis, locatie Klein Suydermeer, maken mensen met dementie, hun geliefden, de medewerkers en vrijwilligers er met elkaar een fijne dag van. Iedere dag weer. Dat wordt gedaan met hun bewoners, logeergasten en de bezoekers van de dagsociëteit. WarmThuis heeft een locatie in Zuidermeer en Oterleek. Op beide locaties zijn een sociëteit, een logeerhuis en vier groepswoningen.

RCO de Hoofdzaak

De Hoofdzaak is een organisatie voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren ze activiteiten, cursussen en projecten. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en door mensen met een psychische kwetsbaarheid samen met ervaringsdeskundigen. De organisatie draait zo goed als op vrijwilligers. Mensen die zelf veel hebben meegemaakt en zich inzetten voor een ander, ondanks hun eigen kwetsbaarheid.

Speel-o-theek De Zusjes

Een SPEEL-O-THEEK fungeert als een soort bibliotheek, maar in plaats van boeken worden speelgoed en spelletjes uitgeleend aan kinderen, met en zonder lichamelijke en/of geestelijke beperking. Vanuit Stichting Speel-O-Theek de Zusjes worden door vrijwilligers verschillende activiteiten georganiseerd, zoals workshops, spelletjesochtenden en Opa en/of Oma met kleinkind ochtenden.

Voices for Woman

Voices for Woman is er voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. De stichting wil de gezondheidszorg voor vrouwen verbeteren. Zij pleit voor zorg met aandacht voor man-vrouwverschillen en voor een samenleving met passende zorg voor vrouwen. Met hun ervaringen verbeteren de Voices of Woman de gezondheidszorg.

Battle4Life

Op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023, vindt alweer de zesde editie van de Battle4Life plaats. De Battle4Life is een sponsor obstaclerun, georganiseerd door vrijwilligers, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Pisa | Centrum voor leven met en na kanker. Er moet veel gebeuren om de Battle4Life tot een groot succes te maken. Zonder vrijwilligers is dit uiteraard onmogelijk.

Kinderboerderij De Kleine Weide

De kinderboerderij is eigenlijk een niet weg te denken iets uit de jeugd van veel volwassenen. Geweldig dus dat er voor de kinderen van nu ook een kinderboerderij is: in Grootebroek. De kleuters van basisschool De Hussel dragen hun steentje bij door wekelijks de boerderij te bezoeken. Zo leren de kindjes spelenderwijs om te gaan met dieren. Maar, zonder vrijwilligers geen kinderboerderij! Kinderboerderij De Kleine Weide is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het verzorgen van én aandacht geven aan de dieren en voor het onderhoud en schoonhouden van de boerderij.

Vrijwilligerspunt Westfriesland

Op de vacaturebank van Vrijwilligerspunt vind je ruim 350 toffe vrijwilligersvacatures in West-Friesland! Vind je tussen de aanwezige organisaties toch geen vrijwilligerswerk dat bij je past? Kom dan bij ons langs en we laten je zien wat er nog meer te doen is in vrijwilligerswerk. Ook voor informatie over trainingen voor organisaties en vrijwilligers en algemene vragen over vrijwilligerswerk kun je bij ons terecht.

sv Always Forward

Sv Always Forward is met meer dan 1.250 leden een grote voetbalvereniging. Dankzij de onvermoeibare inzet van de talrijke vrijwilligers is de club in staat veel verschillende activiteiten te ontplooien. Dat gaat veel verder dan het verzorgen van een uitstekende wedstrijdorganisatie: een duintraining, de kerstinstuif, sinterklaasfeesten, clinics door bvo's, FIFA 17 toernooi, klaverjasdrives; het is slechts een greep uit het aanbod. Dat is typisch sv Always Forward. Méér dan een club.

Oorlogsmuseum Medemblik

Het Oorlogsmuseum Medemblik bestaat uit een dorpje gebouwd in jaren '40 stijl waar je met je groepje de verhalen die tijdens de W.O.II in West-Friesland gebeurd zijn, ontdekt. Maar ze zijn meer dan een museum, zo ontvangen ze veel verschillende bezoekers van schoolklassen, regulier bezoek, vriendengroepen tot gasten voor een feest in het Oorlogsmuseum. Ze zijn een museum voor en door iedereen!

De BeautyBank

De BeautyBank wil mensen met persoonlijke tegenslagen weer laten stralen. Want als je zelf de kracht of het geld niet hebt, verdien je juist extra aandacht. Persoonlijke aandacht en een verzorgd uiterlijk kweken meer zelfvertrouwen. Daarom kunnen mensen die een minimum inkomen hebben bij de BeautyBank bijvoorbeeld gratis naar de kapper. Zo inspireren, helpen en sporen de vrijwilligers van de BeautyBank mensen aan om te re-integreren in de samenleving.

MAK Blokweer

MAK Blokweer zet educatie, recreatie, presentatie, ecologisch beheer en participatie in om meer maatschappelijke bewustwording te bewerkstelligen. Het voortbestaan van de mens hangt immers af van een duurzame leefstijl en is dus verbonden met flora en fauna. MAK Blokweer laat dat zien. Individuele bezoekers, scholen en andere groepen kunnen aan de activiteiten deelnemen of in overleg activiteiten op maat laten ontwikkelen.

In de Familietuin

Samen maken we een duurzame plek met aandacht voor elkaar en de natuur. In de Familietuin gelooft dat buiten bezig zijn, samen met en voor anderen goed is voor elk mens. De natuur zien ze als bron van veerkracht en inspiratie. Ze zetten zich in voor een groene omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn. Dit doen ze door groene dagbesteding aan te bieden.

IRONMAN Westfriesland

IRONMAN Westfriesland is een triatlon, waarbij gezwommen, gefietst en hargelopen wordt. Het zwemmen en hardlopen vindt plaats in Hoorn, het fietsparcours loopt door zeven Westfriese gemeenten.

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik

Ontdek het verhaal van de stoomtram in Nederland. Reis met de stoomtram van Hoorn naar Medemblik en geniet van de mooie stationsgebouwen en bruggen langs de rails. Of maak een bootreis met het monumentale museumschip. Ook in de toekomst willen zij op stoom blijven en daarvoor zijn ze op zoek naar nieuwe krachten. Museumstoomtram heeft zowel betaalde als vrijwillige functies.