Koersplan Vrijwilligerspunt

Visie Vrijwilligerspunt

Wij:

 • Signaleren knelpunten en kansen met betrekking tot vrijwilligerswerk waar we ondernemend, vraaggericht en klantgericht op anticiperen.
 • Zijn continu in dialoog met betrokken partijen over maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • Spelen in op trends en ontwikkelingen zoals technologische ontwikkelingen, verandering in de bevolkingssamenstelling en afnemende subsidies.
 • Verbinden partijen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • Zorgen ervoor dat organisaties en vrijwilligers hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
 • Werken lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig.


Bij realisering van deze visie richt Vrijwilligerspunt zich op vijf doelgroepen:

 • Burgers die vrijwilligerswerk (kunnen, willen of moeten) doen;
 • organisaties waarin vrijwilligers werkzaam zijn;
 • de gemeenten en de overheid;
 • organisaties die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk;
 • het bedrijfsleven.