Over Taalpunt contactformulier

De Taalpunten in West-Friesland verwijzen mensen die nieuw zijn in Nederland en moeite hebben met de Nederlandse taal naar passend taalaanbod en naar de gewenste vorm van participeren bij de organisaties in de regio.

Foto's