Skip Sidebar
Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Club, vereniging of andere

Over ons

Het Europees Skrjabin Genootschap stelt zich ten doel het oeuvre van de Russische componist Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin (6 januari 1872 - 27 april 1915) een grotere bekendheid te geven, alsmede ...

Deel

Over Stichting Europees Skrjabin Genootschap

Het Europees Skrjabin Genootschap stelt zich ten doel het oeuvre van de Russische componist Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin (6 januari 1872 - 27 april 1915) een grotere bekendheid te geven, alsmede de aandacht te verbreden voor de culturele achtergronden, plaats en tijd waarin hij leefde en werkte. Hiertoe worden lezingen, voordrachten, concerten, festivals e.d. georganiseerd, alsmede een bulletin uitgegeven. Dit alles ter bevordering van studies over Skrjabin en zijn tijd.
Het Skrjabin Genootschap is als vereniging opgericht in 1985 door Rolf Knap en Wim de Vries te Amsterdam. Ten tijde van dit culturele jaar van de muziek is de vereniging opgericht en kwam in datzelfde jaar tot bloei in Amsterdam, dus destijds de hoofdstad van de muziek in Europa. En, deze vereniging is in het Nederland /Ruslandjaar de dato 2013 omgebouwd naar een Europese Stichting.
Wij zoeken een vrijwillige kracht die bereid is om eenmaal per kwartaal tijdig van tevoren een pianorecital voor ons te organiseren. Wij beschikken over een lijst van hooggekwalificeerde Skrjabin vertolkers, daaruit kunnen wij hetzij Nederlandse, hetzij buitenlandse pianisten aanbevelen. In het laatste geval moet er ook voor de financiering van de reis- en verblijfkosten worden gezorgd. De financiering van de musici kan meestal betaald worden met de opbrengst van de kaartverkoop na aftrek van de kosten.

Foto's