Wat is Maatschappelijke Stage (MaS)?

Algemene Informatie

De Maatschappelijke Stage (MaS) is één van de stages die leerlingen op het voortgezet onderwijs lopen. Het uitgangspunt van de MaS is dat de leerlingen vrijwilligerswerk doen. Dit doen zij in de vorm van een stage, waarvan het aantal uren en het moment van de stage verschilt per school. Zo mag de MaS binnen of buiten schooltijd gelopen worden. Leerlingen houden een logboek bij waarin hun uren en hun werkzaamheden worden genoteerd. Een aantal scholen geeft hun leerlingen een extra opdracht. Zij moeten bijvoorbeeld een korte vlog maken of een presentatie over hun stage houden in de klas. De periode in het jaar dat de leerling stage loopt varieert per school. De meeste leerlingen in Westfriesland moeten in hun 2e, 3e of 4e leerjaar stage lopen.

Informatie voor leerlingen

Je gaat dit schooljaar een Maatschappelijke Stage (MaS) lopen voor school. Hierboven kun je lezen wat een MaS precies is, maar hoe lang moet je stage lopen? En wanneer? En belangrijker nog: hoe vind je een leuke stageplek? Klik op 'lees meer' en je kunt er alles over lezen. Binnenkort kun je naar de speciale MaS-vacaturebank waar alle toffe Maatschappelijke Stages op te vinden zijn!

Informatie voor organisaties

Veel maatschappelijke organisaties hebben vaak te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Met de MaS worden mogelijkheden gecreëerd om hier wat aan te doen. Sinds Vrijwilligerspunt uitvoering geeft aan de Maatschappelijke Stage, blijft ieder schooljaar gemiddeld 30% van de leerlingen bij het stageadres als vrijwilliger, voor kortere of langere tijd. Alle redenen om mee te doen met de MaS! Vrijwilligerspunt zorgt ervoor dat de leerlingen met jouw vrijwilligersorganisatie bij elkaar wordt gebracht. Dat gebeurt middels de vacaturebank. Wij geven tips om je vacatures aantrekkelijk te maken voor de leerlingen.

Ik wil meer weten over MaS

Alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht