Maatschappelijke stage

Wat is de Maatschappelijk Stage?

De Maatschappelijke Stage (MaS) is één van de stages die leerlingen op het voortgezet onderwijs lopen. Het uitgangspunt van de MaS is dat de leerlingen vrijwilligerswerk doen. Dit doen zij in de vorm van een stage, waarvan het aantal uren verschilt per school. Afhankelijk van de school waar de leerling op zit mag de MaS binnen of buiten schooltijd gelopen worden. Leerlingen houden een logboek waarin hun uren en hun werkzaamheden worden bijgehouden. Een aantal scholen geeft hun leerlingen een extra opdracht. Zij moeten bijvoorbeeld een korte vlog maken of een presentatie over hun stage houden in de klas. De periode in het jaar dat de leerling stage loopt varieert per school. De meeste leerlingen in West-Friesland moeten in hun 2e, 3e of 4e leerjaar stagelopen.


Zelfs de vorm waarin de stage wordt gegoten kan variëren. De meeste scholen laten hun leerlingen voor een langere periode stagelopen, de zogeheten lintstage. Een leerling loopt dan bijvoorbeeld 10 weken lang 2 uur per week stage.


Maar een stage kan ook door school op projectbasis worden opgezet. Zo doet het Oscar Romero jaarlijks met een aanzienlijk deel van de school mee aan NLdoet. Dit is een landelijke vrijwilligerswerk-dag die geïnitieerd wordt vanuit het Oranje Fonds. Vrijwilligerspunt werft de klussen bij organisaties, regelt de inschrijvingen en zorgt dat alles op de dag zelf goed verloopt.

Hoe belangrijk is de Maatschappelijke Stage?

Doordat de jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk, worden ze uitgedaagd om zich onbetaald in te zetten voor hun leefomgeving en voor anderen. Ze krijgen inzicht in het reilen en zeilen van een (vrijwilligers-)organisatie en leren daarmee ook buiten hun eigen gezichtsveld te kijken, waardoor er een breder beeld van de samenleving ontstaat. De MaS is daarmee anders dan de beroepsstage, die zich oriënteert op een toekomstig beroep. De ervaring leert dat jongeren hun stage vaak erg leuk en leerzaam vinden.


Wat zijn de voordelen voor de maatschappelijke organisaties?

Voor de organisaties zijn er uiteraard ook voordelen. Niet alleen hebben ze tijdelijk een extra paar handen om klusjes gedaan te krijgen, maar we horen ook met regelmaat leuke verhalen over interacties tussen leerlingen en cliënten of kinderen. Denk aan leerlingen die bij een Hospice met een cliënt gedurende een middag een ouderwets bordspel spelen of leerlingen die bij hun oude basisschool de kleuters voorlezen. Bovendien: gemiddeld blijft 30% van alle leerlingen voor kortere of langere tijd bij hun stageadres als vrijwilliger wanneer de stage al afgelopen is. Zo ontstaat er dus voor organisaties een kans om een nieuwe poel met vrijwilligers aan te boren die anders voor veel van hen buiten bereik blijft.

Hoe is de Maatschappelijke Stage geregeld in Westfriesland?

Een goede MaS staat en valt met een goede samenwerking van de betrokken partijen. Vrijwilligerspunt vervult de makelaarsfunctie en heeft meer dan 15 jaar ervaring met de MaS. Wij werken daarin samen met scholen in het voortgezet onderwijs en de gemeenten in Westfriesland en onderhoudt het contact met de vrijwilligersorganisaties in de regio.


Vrijwilligerspunt maakt gebruik van een digitale vacaturebank waar de matching op plaatsvindt. Stagebieders kunnen hun vacatures zelf invoeren, beheren en via een ingebouwde chatfunctie contact onderhouden met leerlingen die hebben gereageerd.


De leerlingen maken zelf een account aan waarna ze op zoek gaan naar een leuke stage. Hebben ze deze gevonden, dan maken ze een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hier wordt afgesproken wat de leerling precies doet, op welke dagen en tijden de stage gelopen wordt, wie het aanspreekpunt is, enzovoorts. Pas als de stageovereenkomst door iedereen getekend is (de leerling, een ouder/verzorger, de stageorganisatie en de school) mag de leerling starten.