Post | juni 2022 | Nieuws | 1 min lezen

Taalhuis Westfriesland heeft kwaliteit op orde

Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, heeft op 2 juni een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Met het certificaat heeft Taalhuis de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig. 


Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Over de toekomstbestendigheid zegt de auditor van CBTC dat de structuren goed zijn ingericht en dat doelstellingen en afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgevers worden behaald. Daarnaast is de auditor zeer positief over de bevlogen medewerkers en vrijwilligers die zeer betrokken zijn. 


Trots 

Taalhuis is erg blij met de uitslag. Mariska Woudenberg, coördinator Taalhuis Westfriesland: “Met het behalen van de CBTC-certificering hebben we bevestigd gekregen dat we een toekomstbestendig Taalhuis hebben opgebouwd voor West-Friesland. Daar zijn we zeer trots op. Al weten we ook dat er nog verbeterpunten zijn, maar dat houdt ons scherp! Trots zijn we ook op het feit dat ook de auditor ziet dat we een team van bevlogen collega’s zijn. Onze visie is dat wij gaan voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Ook als je moeite hebt met lezen en schrijven. En die visie wordt door alle collega’s vanuit het hart gedragen. Dat merken onze vrijwilligers, de partners waar we mee samenwerken, maar vooral de mensen die hulp nodig hebben met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden.”


CBCT

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Al ruim 60 mensen kunnen helpen

| Nieuws
‘Het zitje in de achtertuin op de Kweekwal is weer vrij van onkruid. Maar liefst vier huisvuilzakken vol! Het ...
Lees meer

Een nieuwe vlog!

| Nieuws
Wij gaan geen uitdaging uit de weg en dus maakten we samen met de collega’s een vlog. Vanuit huis en een ...
Lees meer

Vrijwilligers in Coronatijd

| Nieuws
Willem-Jan de Gast brengt maatschappelijke organisaties in beweging. Tijdens een intervisiebijeenkomst die ...
Lees meer