Post | juni 2022 | Nieuws | 1 min lezen

Taalhuis Westfriesland heeft kwaliteit op orde

Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, heeft op 2 juni een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Met het certificaat heeft Taalhuis de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig. 


Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Over de toekomstbestendigheid zegt de auditor van CBTC dat de structuren goed zijn ingericht en dat doelstellingen en afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgevers worden behaald. Daarnaast is de auditor zeer positief over de bevlogen medewerkers en vrijwilligers die zeer betrokken zijn. 


Trots 

Taalhuis is erg blij met de uitslag. Mariska Woudenberg, coördinator Taalhuis Westfriesland: “Met het behalen van de CBTC-certificering hebben we bevestigd gekregen dat we een toekomstbestendig Taalhuis hebben opgebouwd voor West-Friesland. Daar zijn we zeer trots op. Al weten we ook dat er nog verbeterpunten zijn, maar dat houdt ons scherp! Trots zijn we ook op het feit dat ook de auditor ziet dat we een team van bevlogen collega’s zijn. Onze visie is dat wij gaan voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Ook als je moeite hebt met lezen en schrijven. En die visie wordt door alle collega’s vanuit het hart gedragen. Dat merken onze vrijwilligers, de partners waar we mee samenwerken, maar vooral de mensen die hulp nodig hebben met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden.”


CBCT

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Nh1816 biedt financiële steun

| Nieuws
De coöperatieve verzekeraar Nh1816 Verzekeringen is niet alleen schadeverzekeraar, maar biedt ook financiële ...
Lees meer

Virtueel vergaderen

| Nieuws
De huidige beperkingen die we hebben door het coronavirus hebben invloed op het fysiek vergaderen, zoals ...
Lees meer

Home-Start biedt ondersteuning

| Nieuws
We zitten voorlopig nog thuis. Allemaal. Voor ouders met kinderen zijn dit vaak pittige weken. Ineens ben je ...
Lees meer