Post | juni 2023 | Nieuws | 2 min lezen

Project Zorgsamer start in Hoorn

Verhuizen mensen met dementie naar een woonzorglocatie, dan wordt hun kennissenkring kleiner. De klaverjaspartners, kennissen van de moestuin, de koffiekring of de voetbalclub: door de omstandigheden worden de contacten minder. Project Zorgsamer, een samenwerking van Vrijwilligerspunt Westfriesland, Omring en morgenmakers, gaat onderzoeken hoe het sociale netwerk kan meeverhuizen naar een woonvoorziening.


De verhuizing naar een woonzorglocatie heeft vaak effect op de contacten die bewoners hebben met hun brede sociale netwerk. Daarbij doelen we niet op alleen vrienden en familie, maar ook het contact met bijvoorbeeld buren of vrijwilligers en de link met stichtingen, verenigingen en clubs. Adriënne Oud, locatiemanager van De Hoge Hop en De Kade bij Omring: “Opname in een woonvoorzienig versterkt voor mensen met dementie de ‘knip’ met de samenleving. Voor Omring is het belangrijk dat we binnen en buiten met elkaar verbinden. Project Zorgsamer geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken hoe we bestaande contacten kunnen behouden voor onze bewoners.”


Kick-off met taart

Project Zorgsamer is gestart met een kick-off. Als kennismaking kregen de bewoners van De Hoge Hop en De Kade en hun verzorgers taart van de samenwerkingspartners. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen stichtingen, organisaties, medewerkers van Omring, mantelzorgers en vrijwilligers met elkaar in gesprek. Sociaal ontwerpbureau morgenmakers gaat de input verwerken in nieuwe ontwerpen, die de komende maanden worden getest en uitgewerkt.


Binnen en buiten

Vrijwilligerswerk gaat een steeds grotere rol spelen binnen de uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat, vertelt Mariska Woudenberg, coördinator van het project bij Vrijwilligerspunt. “Wij willen graag meegaan in die veranderingen in de zorg. Wat hebben vrijwilligers nodig om hun rol goed te vervullen? Project Zorgsamer geeft ons de kans om samen met de Omring dit samenspel te onderzoeken en ‘binnen en buiten’ duurzaam met elkaar te verbinden.”


Ontwerpende aanpak

Zorgsamer werkt persoonsgericht. De bewoner staat centraal. Wat heeft hij of zij nodig? Waar heeft hij of zij behoefte aan? En hoe kan daar gezamenlijk met de zorgmedewerkers en het sociaal netwerk invulling aangegeven worden? “We hebben een ontwerpende aanpak”, legt Tove Elfferich uit. Zij werkt bij morgenmakers, het sociaal ontwerpbureau dat dit project organiseert. “Dat betekent dat we niet vooraf allemaal oplossingen gaan bedenken of advies geven hoe iets moet worden opgelost, maar juist met alle belanghebbenden gaan uitzoeken wat werkt en hoe dat werkt. De eerste fase van het project loopt tot eind oktober. Met de resultaten gaan we het vervolg vormgeven.”


Deel blogpost