Post | december 2019 | Nieuws | 1 min lezen

Vrijwilligers zijn gelukkiger

Vrijwilligers zijn gelukkiger! Dat is de conclusie van het onderzoek van het CBS ‘Sociale samenhang en Welzijn’. Voor het onderzoek werd van 2013 tot en met 2018 van ruim 45 duizend personen van 15 jaar en ouder gegevens verzameld. Uit het onderzoek blijkt dat van de groep vrijwilligers 91 procent zegt gelukkig te zijn, tegenover 85 procent van de groep die geen vrijwilligerswerk doet.


Het geluk zit vooral in de tevredenheid over hun eigen leven, de sociale contacten en psychische gezondheid. Daarnaast scoren de vrijwilligers hoger op de persoonlijke welzijnsindex dan degenen die geen vrijwilliger zijn. Het aandeel dat zich ongelukkig voelt is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.


In het onderzoek is vooral gekeken naar mensen die actief zijn in de vijf sectoren sportclubs, scholen, verzorgingsorganisaties, kerken/moskeeën en jeugdwerk waar ook het meest vrijwilligerswerk wordt gedaan. Het onderscheid in welzijn tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers is het grootst bij sportverenigingen, scholen en kerken. Overigens heeft het aantal uren dat aan vrijwilligerswerk wordt besteed, geen invloed op de mate van welzijn.

Lees hier het gehele artikel van CBS of lees het gehele onderzoek

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Nh1816 biedt financiële steun

| Nieuws
De coöperatieve verzekeraar Nh1816 Verzekeringen is niet alleen schadeverzekeraar, maar biedt ook financiële ...
Lees meer

Virtueel vergaderen

| Nieuws
De huidige beperkingen die we hebben door het coronavirus hebben invloed op het fysiek vergaderen, zoals ...
Lees meer

Home-Start biedt ondersteuning

| Nieuws
We zitten voorlopig nog thuis. Allemaal. Voor ouders met kinderen zijn dit vaak pittige weken. Ineens ben je ...
Lees meer