Post | januari 2021 | Nieuws | 2 min lezen

Je stem laten horen in het Jongerenpanel

Dit is Wisse Dudink, 22 jaar en student Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van het jongerenpanel van de SED gemeenten. Wisse interesseert zich in politiek en is altijd in voor een goede discussie. Ook praat hij graag met de mensen om hem heen over hoe zij tegen maatschappelijke problemen aankijken en eventuele problematiek waar zij zelf tegenaan lopen. Ook maakt hij graag tijd om een drankje te doen met vrienden. Wat doet Wisse nou eigenlijk als lid van het jongerenpanel en wat is het het doel? Wisse vertelt!


Wisse: "Het jongerenpanel zie ik als een uitgelezen kans om met andere enthousiaste jongeren actief mee te denken over maatschappelijke thema's binnen de gemeente. Het jongerenpanel is een plek waar jongeren hun stem kunnen laten horen als het gaat om lokaal beleid en politiek. Dit betekent dat we medezeggenschap willen creëren voor jongeren in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). Op deze manier kunnen jongeren inspraak hebben in de lokale politiek en hebben jongeren een stem binnen deze gemeente." 


Wat bespreken we zoal?

"De afgelopen vergadering hebben wij het bijvoorbeeld gehad over hoe wij jongeren meer kunnen betrekken bij de lokale politiek. Zo is Team Werving bezig met het opzetten van een enquêtepoule en het uitbreiden van het jongerenpanel. Verder is Team Politiek bezig contact te leggen met wethouders en fractievoorzitters van de SED gemeenten om ons panel te introduceren. Ook kwam naar voren dat we ons hard willen maken voor onderwerpen als huisvesting en uitgaansvoorzieningen voor jongeren, maar ook duurzaamheid, LHBTI en zorg. Zelf maak ik deel uit van Team Zorg. In 2019 kwam 1 op de 10 jongeren in aanraking met jeugdzorg. Dat zijn maar liefst 443.000 jongeren! Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp, aldus CBS. Sinds 2015 wordt de jeugdhulp niet landelijk geregeld, maar is de gemeente hier verantwoordelijk voor door de Jeugdwet."


"Alle betrokken partijen, zoals jeugdzorg, zetten zich in zo goed als zij kunnen, maar helaas blijven er altijd knelpunten, waar juist de kwetsbare jongeren de vervelende gevolgen van ondervinden. Wij in Team Zorg zouden ons graag inzetten voor deze kwetsbare groep jongeren, die vaak in mindere mate in staat is zich te vertegenwoordigen in het politieke debat. Dit willen we doen door in gesprek te gaan met jongeren, ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmedewerkers, raadsleden, wethouders, maar ook organisaties die zich hier actief mee bezig houden. Als panel willen we vooral oplossingsgericht te werk gaan, de kennis van al deze partijen gebruiken om bij te dragen aan oplossingen en in samenwerking met gemeenten kijken wat wij zouden kunnen betekenen voor deze groep. Met als doel er samen voor te zorgen dat ook deze jongeren een betere toekomst tegemoet gaan."


Wil jij ook meepraten in het jongerenpanel?

Laat het ons weten door contact op te nemen met onze collega Karlijn Schouten via [email protected] of bel/whatsapp naar 06-82141279.

Deel blogpost