Post | april 2020 | Nieuws | 2 min lezen

Al ruim 60 mensen kunnen helpen

‘Het zitje in de achtertuin op de Kweekwal is weer vrij van onkruid. Maar liefst vier huisvuilzakken vol! Het leek wel hooien!’, is te lezen op de facebookpagina van Voor elkaar in Enkhuizen, waar vrijwilliger Hans vertelt over de tuinhulp die hij heeft geboden. Er wordt op allerlei manieren hulp geboden. Vrijwilligerspunt heeft al 60 keer een hulpvraag kunnen beantwoorden door inzet van enthousiaste vrijwilligers.


De afgelopen weken hebben zich via coronahelpers.nl in totaal 152 vrijwilligers aangemeld. 60 keer heeft Vrijwilligerspunt al een vrijwilliger kunnen koppelen aan een hulpvrager. Niet alleen voor tuinklussen, maar ook met het doen van een boodschapje, of met een persoonlijk en veelal zelfgemaakt kaartje. Anouschka Timm van Vrijwilligerspunt: “We hebben in totaal ruim 150 kaartjes ontvangen, waarvan zelfs 100 van één gezin! En zelfs iemand uit Utrecht is in de pen geklommen en heeft een berg kaarten naar ons gestuurd. Die had de oproep op Corona Helpers gezien. Ik breng ze persoonlijk naar woonzorgcentra van onder andere Philadelphia en de Omring waar ze verdeeld worden onder de bewoners. Een klein gebaar, maar zo veel waarde voor juist deze doelgroep die nu geen bezoek mag ontvangen. Leuk is dat ook leerlingen van middelbare scholen aan het schrijven slaan. In deze tijd lopen die meestal een maatschappelijke stage, maar dat kan nu niet. Zij hebben gehoor gegeven aan een oproep van ons om op deze manier toch iets bij te dragen aan de maatschappij. En met succes! Heel leuk. Maar ook jonge kinderen leven zich uit. Zo hebben we ook een kaart van een leerling uit groep 8. Daar gaan we zeker iemand blij mee maken!” Er kunnen nog steeds kaarten naar Vrijwilligerspunt worden gestuurd! Wij zorgen ervoor dat de kaarten goed terecht komen!


Van boodschapje tot urinebuisje…

Ineke van Etten, afdeling Bemiddeling: “Het is geweldig om te zien dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers zijn die zich willen inzetten. Het koppelen van een vrijwilliger aan een hulpvrager is een geweldige uitdaging. Vooral als je snel kunt reageren op een spoedvraag. Zo was er een dame die erachter kwam dat ze niets te eten in huis had. Ik kon snel een vrijwilliger regelen die haar koelkast kon vullen.” “Maar ook de hulpvraag van een echtpaar die een buisje urine moest afleveren bij de huisarts”, vult collega Jacqueline de Vos aan. “Ook daarvoor hebben we binnen no time een vrijwilliger kunnen regelen. Het buisje is op tijd bij de huisarts afgeleverd. Daar word je wel heel blij van hoor! Van vrijwilligers krijgen we alleen maar positieve reacties terug. Ze zijn gewoon heel blij dat ze iets kunnen betekenen. Soms staat ze zelfs nog een verrassing te wachten. Zo hebben we een vrijwilliger gekoppeld aan een hulpvrager die een bekende bleek te zijn. En soms geven hulpvragers ook iets terug. Zoals aan Hans die een heer (zie foto) heeft geholpen met de tuin. De bewoner is kunstenaar en die heeft beloofd binnenkort van Hans een mooie tekening te maken. Hoe leuk is dat?!”

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Begeleiding organisaties naar toekomstbestendigheid

| Nieuws
Het begeleiden van maatschappelijke organisaties naar toekomstbestendigheid is de voornaamste doelstelling van ...
Lees meer

UBO registratie; wat, waarom en hoe.

| Nieuws
Iedere stichting of vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft eind november de brief ...
Lees meer

Geen Westfriese Beursvloer, maar wel een matchmaand!

| Nieuws
Nadat alle maatregelen wederom werden aangescherpt, besloten we de fysieke Westfriese Beursvloer te annuleren ...
Lees meer