Vrijwilligersverzekering


Het kan zomaar gebeuren: je bent vrijwilligerswerk aan het doen en er is sprake van schade, diefstal of vernieling van eigendommen. Ben jij als vrijwilliger verzekerd? In het algemeen geldt:

Onderzoek eerst of de situatie onder je eigen verzekeringen valt. Zo niet, vraag de organisatie waar je werkt hoe zij de verzekering van vrijwilligers heeft geregeld. Tot slot kun je nagaan of de situatie onder de collectieve verzekering valt die de gemeente, waar je woont of vrijwilligerswerk verricht, heeft afgesloten. Wil je weten hoe het bij de organisatie waar je voor werkt is geregeld? Vraag het na bij de vrijwilligerscoördinator of je contactpersoon.


Gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering

De Westfriese gemeenten hebben een collectieve verzekering afgesloten voor maatschappelijke organisaties. De verzekering is er voor:

  • Alle vrijwilligers, ongeacht leeftijd*
  • Mantelzorgers
  • Deelnemers Maatschappelijke Stage
  • Deelnemers Maatschappelijke Diensttijd
  • Mensen die in het kader van een ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen

*Met uitzondering van vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. Voor hen is een andere regeling getroffen.


Wat onder de dekking van de vrijwilligersverzekering valt, verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie over de verzekering en de dekkingsvoorwaarden contact op met jouw gemeente of zoek op de gemeentewebsite naar vrijwilligersverzekering. In de factsheet ‘Schade tijdens vrijwilligerswerk’ lees je meer over de verzekeringen, die van toepassing zijn op vrijwilligerswerk.


Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed verzekerd?

Een goede verzekering kan je organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Van belang is het beoordelen welke risico’s de vrijwilligers lopen bij het uitvoeren van hun werk. Past dit bij je huidige polis of bij de verzekering die je wilt afsluiten? Wanneer je weet wat de risico’s zijn, kun je bepalen wat er van de collectieve verzekering van de gemeente voor jouw organisatie van toepassing is en welke verzekeringen zinvol zijn om aanvullend af te sluiten. Denk aan een inzittendenverzekering bij vrijwillig personenvervoer.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer.