Taalpunten in West-Friesland

Hoe beter nieuwe Nederlanders leren lezen, schrijven en spreken, hoe makkelijker het voor hen is om te participeren in de samenleving. Op welke manier zij kunnen meedoen met de maatschappij, is voor iedereen anders. Daarom zijn er in iedere gemeente in West-Friesland zogenoemde Taalpunten ingericht bij partners, zoals bij bibliotheken, wijkcentra, basisscholen en zorgcentra.

De Taalpunten verwijzen mensen die nieuw zijn in Nederland en moeite hebben met de Nederlandse taal naar passend taalaanbod en naar de gewenste vorm van participeren bij de organisaties in de regio.

Inloggen Taalpunt