Skip Navigation
Over ons

Wij bieden vele activiteiten die zijn gericht op participatie, ontwikkeling, ontmoeting en preventie en veiligheid, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken...

Sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid
Deel

Buurtbemiddelaars gezocht

Vacature · Flexibel
Achterstraat 2, 1621 GH Hoorn, Nederland
Zorg
Deze vrijwilligersvacature is verlopen25 plaatsen over.
Scan me of ga naar www.vrijwilligerspunt.com/o/Stichting-Netwerk-Centraal-Bureau/activiteiten/Buurtbemiddelaars-gezocht/21996 om je aan te melden
SamenvattingStichting Netwerk start in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland met buurtbemiddeling.
Uitgebreide omschrijving

Vrijwillige bemiddelaars worden in koppels ingezet bij buren die overlast van elkaar ervaren en het onderling contact willen herstellen. De bemiddelaars helpen de buren bij het zoeken naar gezamenlijke belangen en bij het maken van afspraken met als doel om er voor te zorgen dat de overlast niet escaleert en de onderlinge communicatie wordt hersteld. De buurtbemiddelaars krijgen een basistraining (van 6 dagdelen) om tussen buren te bemiddelen bij een conflict. De bemiddelaars gaan eerst apart met de buren een gesprek aan om hun kunt van het verhaal te horen. Als beide buren instemmen met een bemiddelingsgesprek, dan zult u deze samen met uw collega bemiddelaar en de buren in gaan plannen. Het bemiddelingsgesprek vindt plaats op een neutrale locatie. Gedurende het bemiddelingstraject is het van belang dat de bemiddelaars onpartijdig zijn, geen oordeel geven en om kunnen gaan met emoties en weerstand. Verder bieden we jaarlijkse verdiepingstrainingen en intervisiebijeenkomsten met de andere bemiddelaars. Het moment waarop het bemiddelingsgesprek wordt gehouden wordt in goed overleg afgesproken. Het is belangrijk dat u goed kan luisteren en afstand kan nemen van eigen normen en waarden. Daarnaast is het belangrijk om beide partijen hun wensen en belangen kenbaar te maken en beide partijen te laten bijdragen aan de oplossing van het probleem. Van de vrijwilliger Buurtbemiddeling wordt neutraliteit en onpartijdigheid gevraagd.

Hoe kom ik er?
Over Stichting Netwerk, Centraal Bureau
Wij bieden vele activiteiten die zijn gericht op participatie, ontwikkeling, ontmoeting en preventie en veiligheid, met extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Als welzijnsinstelling bouwen wij mee aan de sociale infrastructuur van Hoorn en zijn wij een verbindende schakel tussen individu, omgeving en samenleving.
We activeren de eigen kracht en mogelijkheden van bewoners in de wijken en spelen in op de ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Wij voeren ons werk uit in samenwerking met zo’n 900 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit, zo zijn alle peuterspeelzalen opgenomen in het Kwaliteitsregister Peuterspeelzalen en zijn we HKZ gecertificeerd.
·
Deze vrijwilligersvacature is verlopen25 plaatsen over.
Scan me of ga naar www.vrijwilligerspunt.com/o/Stichting-Netwerk-Centraal-Bureau/activiteiten/Buurtbemiddelaars-gezocht/21996 om je aan te melden