Het project betrekt nieuwe Nederlanders weer bij onze maatschappij. De doelgroep bestaat uit vluchtelingen, oudkomers, nieuwkomers en anderstaligen. Via een uitgebreid intakegesprek, wordt er met de deelnemers gekeken naar de talenten, behoeftes en wensen van de deelnemers. Samen kijken we naar wat de deelnemers nodig hebben om zich verder te ontwikkelen op sociaal gebied, werk en taalniveau. Hiervoor bieden wij mogelijkheden naar vrijwilligerswerk, taalstages, scholing op maat en sport- en recreatieve activiteiten.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaald en onverplicht werk. We zoeken vrijwilligerswerk in de buurt van de deelnemer en dit is vooral bij non-profit organisaties zoals stichtingen en verenigingen. Het vrijwilligerswerk wordt afgestemd op de talenten, behoeftes en wensen van de deelnemer, waarbij hun taalniveau niet leidend is. 

Voor de Nieuwe Nederlanders is dit een goed middel om de Nederlandse taal te oefenen in de praktijk en om hun sociale netwerk uit te breiden. Er wordt een contract opgesteld met een bepaalde tijd, deze kan worden verlengd als organisatie en deelnemer het hierover eens zijn. De Nieuwe Nederlanders en de organisaties worden begeleid waar nodig, zodat de deelnemers optimaal kunnen participeren aan de samenleving. Daarnaast kan vrijwilligerswerk een goed begin zijn richting een betaalde baan, doordat de Nieuwe Nederlanders hier de Nederlandse arbeiders competenties leren. 

Taalstage

Taalstages zijn (onbetaalde) stages bij vooral profit organisaties, zoals bedrijven en organisaties. Het is voor Nieuwe Nederlanders die in hun land van herkomst opgeleid zijn voor een bepaalde functie, maar door hun Nederlandse taalniveau geen werk kunnen vinden in hun werkveld.  Door de taalstages leren de deelnemers de Nederlandse taal, maar ook de Nederlandse arbeiders competenties. Hierdoor wordt het vinden van een betaalde baan makkelijker. 

De taalstage wordt afgestemd met de wens van de deelnemer voor een toekomstig werkveld. Deze taalstage is voor een bepaalde tijd, uiterlijk 3 maanden. Het is de bedoeling dat de Nieuwe Nederlander daarna betaald werk vindt, bij het stagebedrijf of ergens anders in het werkveld.

Scholing op maat

Bij het project Nieuwe Nederlanders kunnen we de deelnemers helpen met hun taalniveau. Door de samenwerking met Fiolet en Taalhuis, kunnen we scholing op maat bieden m.b.t. de Nederlandse taal. Dit kan gaan om deelname conversatielessen, taalmaatjes of taalles.

Ook scholing bij andere organisaties is mogelijk, we kunnen de deelnemers begeleiden om de juiste organisatie en scholingsactiviteit te vinden bij hun in de buurt.

Sport- en recreatieve activiteiten

Voor Nieuwe Nederlanders is het vaak lastig om deel te nemen aan de maatschappij. Vaak worden zij gestimuleerd om naar school te gaan of te gaan werken. Maar bij het project Nieuwe Nederlanders zien we ook de toegevoegde waarde van deelname aan sport- en recreatieve activiteiten. De nieuwe Nederlanders bouwen hiermee hun sociale netwerk uit en oefenen de Nederlandse taal tijdens de uitvoering van de sport- en recreatieve activiteiten.

Wij kijken samen met de deelnemers wat voor sport- en/of recreatieve activiteiten bij de deelnemers passen en begeleiden hen om aansluiting te vinden zodat ze dit daarna zelfstandig kunnen uitvoeren.  

Daarnaast kunnen we de deelnemer helpen met het vinden van financiële oplossingen voor de sport- en recreatieve activiteiten als dit nodig is.

Nieuwe Nederlanders is een samenwerking van:

         

Mede mogelijk gemaakt door:

    

Contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt zich aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwe nederlanders

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99