Samenwerking Microsoft en Vrijwilligerspunt Westfriesland

Microsoft is sinds een aantal jaar gevestigd in Middenmeer. Microsoft heeft een eigen gemeenschapsfonds. Met dit fonds doet Microsoft een bijdrage aan maatschappelijke organisaties in haar directe omgeving. Eens per jaar is het mogelijk uit dit fonds een bijdrage aan te vragen waarbij een aantal bedrijfsdoelstellingen van Microsoft centraal staan. De bijdrage kan aangevraagd worden wanneer deze hoger is dan EUR 15.000,- 


Microsoft Minifonds voor kleine bedragen

In 2022 zijn Vrijwilligerspunt en Microsoft een samenwerking aangegaan. De reden; er zijn ook mooie projecten die een bijdrage verdienen, maar die niet aan het minimale bedrag en/of de doelstellingen voldoen. Voor deze projecten mag Vrijwilligerspunt Westfriesland een fonds beheren waar deze organisaties en initiatieven een aanvraag kunnen doen van bedragen van rond de EUR 1.000.-. Vorig jaar kregen 9 organisaties een bijdrage uit dit ‘Microsoft Minifonds’. 


Ook in 2023 stelt Microsoft in onze regio Westfriesland weer een mooi bedrag beschikbaar voor kleine aanvragen.


In 2023 sluiten we meer aan op de thema’s die Microsoft wereldwijd ondersteunt, maar wordt er wel een lokale twist aan gegeven. Zo kunnen organisaties een aanvraag doen van maximaal € 1.000,= voor activiteiten en projecten die betrekking hebben op: 


  • Vergroening (denk hierbij aan het planten van bomen, struiken, bollen etc om je buurt en dus de regio te vergroenen) 
  • Gezondheid (bv. gezonde traktatie bij evenementen, gezonde(re) snacks en drankjes op scholen, sportkantines etc, maar ook beweegactiviteiten of voorlichting) 
  • Mee kunnen doen! Organisaties die een activiteit organiseren voor mensen met een smalle beurs. Ondersteuning bieden aan personen, gezinnen of kinderen die net dat extra kunnen gebruiken. 


Het mooie is zelfs dat de medewerkers van Microsoft je kunnen komen helpen! In maart stellen ze nl. hun handen en kennis beschikbaar om te helpen bij jouw klus, project of andere uitdaging.  


Heb jij dus een vraag, uitdaging of project waar je nog geld en handen of kennis voor kunt gebruiken? Vul dan het aanvraagformulier in en licht in het kort toe waarvoor je een aanvraag doet én of je de inzet kunt gebruiken van de mensen van Microsoft. 

 

Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen. Het aantal aanvragen dat is binnengekomen overstijgt al het beschikbare bedrag.


Wanneer je voor jouw project of organisatie op zoek bent naar financieringsmogelijkheden, neem dan contact op met onze adviseurs via 0229-216499.