Medewerkersvrijwilligerswerk

meerwaarde voor jouw bedrijf!

Medewerkers hechten steeds meer waarde aan een werkgever die oog heeft voor de samenleving. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt laten werknemers vaak de keuze voor een (nieuwe) baan afhangen van het maatschappelijk beleid van de werkgever.


Met medewerkersvrijwilligerswerk heeft jouw bedrijf dat streepje voor en doe je iets goeds voor maatschappij. Dat kan door eenmalige activiteiten, maar ook door vrijwilligerswerk een plek te geven in het bedrijfs- en personeelsbeleid.

Meerwaarde voor jouw bedrijf

Want werknemersvrijwilligerswerk levert wat op!

-         Gemotiveerde medewerkers

-         Betrokken medewerkers

-         Competenties worden ontwikkeld en benut

-         Uitstraling naar je klanten en de regio

-         Een bloeiende samenleving waar meer mogelijk is, mede door jouw medewerkers.

-         Teambuilding – verbinding tussen medewerkers groeit


Vrijwilligerspunt Westfriesland ondersteunt vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in hun vraagstukken over vrijwilligerswerk. De Westfriese Uitdaging is onze partner in het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers.


Wij ondersteunen je in de keuze die je maakt en bieden een oplossing op maat, zowel bij een eenmalig maatschappelijk teambuildingsuitje of juist wanneer je vrijwilligerswerk meer plaats wilt geven in je bedrijf.

Teambuilding

Door samen een vrijwilligersklus op te pakken als team, leren de teamleden elkaar op een andere manier kennen en waarderen, maar ook op een andere manier samenwerken. Onderlinge saamhorigheid groeit wat ook het dagelijks werk ten goede komt.

Verwerven competenties

Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat een medewerker andere competenties ontwikkelt door zich vrijwillig in te zetten in een andere branche of andere functie. Deze kunnen ook binnen het werk worden ingezet en zorgen voor een breder inzetbaar en gemotiveerde medewerker.

Re-integratie, loopbaantraject, uitdienst

Vrijwilligerswerk is een goede manier om te kijken wat een volgende stap kan zijn. Door vrijwilligerswerk te doen, bekijkt men of een andere sector of werkgebied past bij zijn mogelijkheden, affiniteit en/of capaciteit.

Betekenisvol, sociaal pensioen

Pensioen kan een gemis van werk en sociale contacten met zich meebrengen. De inzet van de kennis en ervaring van medewerkers na hun pensioen geeft zowel de medewerker als een maatschappelijke organisatie een positieve wending.

Meedoen in Nederland

Door medewerkers onderdeel te laten zijn van het verenigingsleven bouwt de medewerker aan zijn (sociale) netwerk in Nederland. 

Een 'goed doel' steunen

Je wilt als bedrijf of serviceclub graag een regionaal goed doel steunen. Dit kun je doen door expertise, middelen en materialen en budget beschikbaar te stellen.