Medewerkersvrijwilligerswerk

Vrijwilligerspunt organiseert, zoekt, regelt en begeleidt

Teambuilding

Door samen een vrijwilligersklus op te pakken als team, leren de teamleden elkaar op een andere manier kennen en waarderen, maar ook op een andere manier samen te werken. Onderlinge saamhorigheid groeit wat ook het dagelijks werk ten goede komt.

Verwerven competenties

Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat een medewerker andere competenties ontwikkelt door zich vrijwillig in te zetten in een andere branche of andere functie. Deze kunnen ook binnen het werk worden ingezet en zorgen voor een breder inzetbaar en gemotiveerde medewerker.

Re-integratie, loopbaantraject, uitdienst

Vrijwilligerswerk is een goede manier om te kijken wat een volgende stap kan zijn. Door vrijwilligerswerk te doen, bekijkt men of een andere sector of werkgebied past bij zijn mogelijkheden, affiniteit en/of capaciteit.

Betekenisvol, sociaal pensioen

Pensioen kan een gemis van werk en sociale contacten met zich meebrengen. De inzet van de kennis en ervaring van medewerkers na hun pensioen geeft zowel de medewerker als een maatschappelijke organisatie een positieve wending.

Meedoen in Nederland

Door medewerkers onderdeel te laten zijn van het verenigingsleven bouwt de medewerker aan zijn (sociale) netwerk in Nederland.

Een 'goed doel' steunen

Je wilt als bedrijf of serviceclub graag een regionaal goed doel steunen. Dit kun je doen door expertise, middelen en materialen en budget beschikbaar te stellen.