Informatiebladen

We hebben heel veel handige tools voor je verzameld die je helpen bij de dagelijkse werkzaamheden van je vrijwilligersorganisatie. Zoals een voorbeeld vrijwilligerscontract en declaratieformulier. Handige checklisten voor diverse gesprekken en interessante tools om de sociale veiligheid te bewaken. 

Vrijwilligersbeleid

Wie zich vrijwillig inzet voor een ander, verdient het dat een organisatie goed met die inzet omgaat. Met de Zelfevaluatie van het NOV (Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) helpen we organisaties om dat voor elkaar te krijgen.

Jouw organisatiepagina

Je organisatiepagina is jouw uithangbord. Hiervandaan beheer je al je vacatures, aanmeldingen en hele vrijwilligersbestand. Lees hieronder wat je allemaal kunt met jouw organisatiepagina, of klik op de link voor meer informatie hoe je een vacature toevoegt, of hoe je een beheerder aan je organisatie kan toevoegen.

Financieringsvormen

Veel stichtingen en verenigingen krijgen te maken met vermindering van de subsidie. Zij worden uitgedaagd om met minder middelen dezelfde prestatie te leveren of op zoek te gaan naar alternatieve financieringsvormen. Naast subsidie en fondsen zijn er meer mogelijkheden.

Sport- en beweegakkoorden

Doel van alle sport- en beweegakkoorden is fitte en gezondere bewoners en vitale sportverenigingen, nu en in de toekomst. In iedere gemeente hebben sport- en welzijnsorganisaties hun eigen speerpunten gekozen en geeft een kernteam uitvoering aan deze speerpunten. Meer weten over het sport- en beweegakkoord in jouw gemeente?

Wet- en regelgeving

Wanneer je als maatschappelijke organisatie werkt met vrijwilligers heb je te maken met diverse wet- en regelgeving. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Verzekeringen

Hoe ga je als vrijwilliger of maatschappelijke organisatie om met schade dat is ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk?

Alcoholverkoop

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet.

Voorkom (seksueel) misbruik

Seksueel ongewenst gedrag kun je herkennen. Zowel bij de pleger als bij het slachtoffer. Voorkom slachtoffers van seksueel misbruik op de club; maak het onderwerp bespreekbaar.

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Penningmeester

Penningmeesters zijn zeldzaam en daarom moet je zuinig op ze zijn. Heel veel penningmeesters doen hun werk gelukkig naar tevredenheid, maar het gaat nog te vaak mis. Tips om de penningmeester te beschermen.

Nieuwe Nederlanders als vrijwilliger

Heb je weleens gedacht aan de hulp van asielzoekers, vluchtelingen of statushouders als vrijwilliger bij jouw organisatie? Vrijwilligerspunt ondersteunt bij het realiseren van vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Dit overzicht biedt meer informatie over wat je moet weten als je vluchtelingen wilt betrekken bij je organisatie, stichting of vereniging.

Regels vrijwilligerswerk

Je denkt erover om vrijwilligerswerk te gaan doen of je gaat al beginnen met vrijwilligerswerk. Dan krijg je te maken met zaken als: vrijwilligersvergoeding, verzekering en de VOG verklaring. We hebben de meest relevante onderwerpen voor je op een rijtje gezet.

Uitvoeringsplan Vrijwilligerspunt 2022

In het uitvoeringsplan 2022 is onder meer opgenomen hoe organisaties begeleid kunnen worden in het werven maar ook binden van leden en vrijwilligers via beproefde en nieuwe methodes. Daarnaast kan Vrijwilligerspunt een rol spelen in de uitbreiding van kennis over fondswerving en subsidieregelingen en de start van een bestuurdersnetwerk. Bekijk het klantonderzoek en het uitvoeringsplan van 2022.

Vacaturetekst schrijven

Jouw organisatie is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger en uiteraard wil je de beste man of vrouw voor de functie. Er moet dus een vacaturetekst met een oproep komen en hopelijk reageert dan de juiste kandidaat. Maar hoe bereik je de juiste kandidaat?