Informatiebladen

In de informatiebladen vind je informatie over onderwerpen waar je als vrijwilligersorganisatie mee te hebt, dan wel kunt krijgen. Denk aan behoefte aan extra financiën, verzekeringen, ongewenst gedrag op de werkvloer en rechten en plichten van je vrijwilligers. De informatiebladen worden continu geüpdatet. Mis je iets, of heb je vragen over de informatiebladen? Laat het ons weten via [email protected].

Tips behouden vrijwilligers in crisistijd

In mei 2020, toen corona de wereld overheerste, was het niet zo eenvoudig om in deze tijd van crisis je oude vertrouwde, maar ook de nieuwe vrijwilligers te behouden. We hielden online bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties waarin we tips deelden. Hoe behoud je je vrijwilligers in crisistijd? Lees het in het informatieblad.

Begeleiden vrijwilligers in crisistijd

Onze reactie op een bedreigende situatie is vechten, vluchten of bevriezen. De coronacrisis heeft hetzelfde effect op vrijwilligers gehad: de één gaat koste wat het kost door, de ander weet het even niet meer, en weer een ander trekt zich voorlopig terug. Als vrijwilligerscoördinator zoek je naar de juiste vorm van begeleiding van vrijwilligers in deze tijd.

Fondsen en Financieringsvormen

Fondsen en andere financieringsvormen

Veel stichtingen en verenigingen krijgen te maken met vermindering van de subsidie. Zij worden uitgedaagd om met minder middelen dezelfde prestatie te leveren of op zoek te gaan naar alternatieve financieringsvormen. Naast subsidie en fondsen zijn er meer mogelijkheden.

Sportakkoorden en beweegakkoorden

Sport- en beweegakkoorden

Doel van alle sport- en beweegakkoorden is fitte en gezondere bewoners en vitale sportverenigingen, nu en in de toekomst. In iedere gemeente hebben sport- en welzijnsorganisaties hun eigen speerpunten gekozen en geeft een kernteam uitvoering aan deze speerpunten. Meer weten over het sport- en beweegakkoord in jouw gemeente?

Begrippen social media

Taggen, community, hashtag, mailchimp, RSS Feed... gaat het je al duizelen? We hebben termen die komen kijken bij gebruik van het internet en social media voor je op een rijtje gezet. 

Verzekeringen

Verzekeringen

Hoe ga je als vrijwilliger of maatschappelijke organisatie om met schade dat is ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk?

alcohol schenken

Verantwoord alcohol schenken

Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet.

ANBI status

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Penningmeester

Penningmeester

Penningmeesters zijn zeldzaam en daarom moet je zuinig op ze zijn. Heel veel penningmeesters doen hun werk gelukkig naar tevredenheid, maar het gaat nog te vaak mis. Tips om de penningmeester te beschermen.

Nieuwe Nederlanders als vrijwilliger

Nieuwe Nederlanders als vrijwilliger

Heb je weleens gedacht aan de hulp van asielzoekers, vluchtelingen of statushouders als vrijwilliger bij jouw organisatie? Vrijwilligerspunt ondersteunt bij het realiseren van vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Dit overzicht biedt meer informatie over wat je moet weten als je vluchtelingen wilt betrekken bij je organisatie, stichting of vereniging.

Vacaturetekst schrijven

Vacaturetekst schrijven

Jouw organisatie is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger en uiteraard wil je de beste man of vrouw voor de functie. Er moet dus een vacaturetekst met een oproep komen en hopelijk reageert dan de juiste kandidaat. Maar hoe bereik je de juiste kandidaat?

Uitvoeringsplan Vrijwilligerspunt 2022

In het uitvoeringsplan 2022 is onder meer opgenomen hoe organisaties begeleid kunnen worden in het werven maar ook binden van leden en vrijwilligers via beproefde en nieuwe methodes. Daarnaast kan Vrijwilligerspunt een rol spelen in de uitbreiding van kennis over fondswerving en subsidieregelingen en de start van een bestuurdersnetwerk. Bekijk het klantonderzoek en het uitvoeringsplan van 2022.

Online bijeenkomsten met vrijwilligers organiseren

Bijeenkomsten vinden nog steeds vaak online plaats.Ook maatschappelijke organisaties houden via Zoom, Teams of andere vormen van videobellen contact met hun vrijwilligers. Om elkaar weer eens even te zien, om te praten over nieuwe projecten of werkwijzen, om te brainstormen. Hoe doe je dat? 

Welk online vergaderplatform kies je?

Er zijn verschillende platforms waarop je online in een groep samen kunt komen. Zoals Zoom, Teams en Google Meet. We geven je informatie over de verschillen en overeenkomsten.

Hoe maak je verbinding met anderen?

Je wilt mensen bij je project betrekken, hoe doe je dat? Hoe kom je in contact met mensen uit de buurt? En, hoe zorg je er dan voor dat deze mensen zich medeverantwoordelijk gaan voelen? Veel initiatieven worstelen met deze vragen. Wat zijn goede strategieën en wat zijn valkuilen?