Post | april 2020 | Nieuws | 2 min lezen

Nieuwe organisatiestructuur Vrijwilligerspunt

Sinds 1 april 2020 heeft Vrijwilligerspunt Westfriesland een directeur bestuurder en een raad van toezicht met drie leden. Dit heeft als gevolg dat Miranda Zwart in plaats van manager nu de functie van directeur draagt. Daarnaast is op deze datum officieel de naam Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland vastgelegd bij de KvK. We stellen graag de drie leden raad van toezicht kort aan je voor.


Toen het einde van de termijn van het voorgaande bestuur in zicht kwam, is Miranda Zwart gevraagd de functie van directeur te gaan bekleden en te werken met een raad van toezicht. Na het officieel aftreden van het bestuur, ging 1 april de nieuwe organisatiestructuur in met drie leden raad van toezicht: Hannie van Lent (directeur Startwijzer), Michiel Pijl (Burgemeester Drechterland) en Tom van Roon (oud-directeur Rabobank).


Miranda Zwart: “Sinds 1 april mag ik me directeur noemen. Dat had ik graag willen vieren met ons team, maar vanwege het Coronavirus, laat dat nog even op zich wachten. Voor mijn team verandert er weinig; ik blijf verantwoordelijk voor het beleid, financiën, de leiding en het bevorderen van de continuïteit en ontwikkeling van Vrijwilligerspunt. Indirect zal het verschil wel merkbaar zijn. De leden raad van toezicht zijn stuk voor stuk mensen die achter de doelen van onze stichting staan en willen hun achtergrond en ervaringen uit o.a. het bedrijfsleven en de politiek inzetten om deze doelen te realiseren. Het is fijn om een sterk team achter Vrijwilligerspunt te hebben staan die gelooft in vrijwilligers en vrijwilligerswerk en die ons met raad en daad terzijde wil staan.”


Leden raad van toezicht: even voorstellen

Hannie van Lent: “Ik ben eigenaar van Startwijzer, expert in re-integratie en loopbaancoaching, begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap en de start als zzp’er. Al jaren zet ik me op verschillende manieren in voor Vrijwilligerspunt, daarom treed ik graag toe tot de raad van toezicht van Vrijwilligerspunt. Mijn rol als toezichthouder zal vooral liggen op good governance. Ik draag Vrijwilligerspunt een heel warm hart toe en wil graag kijken wat er mogelijk is om de organisatie nog verder te ontwikkelen naar social entrepreneurship. Ik sta voor een inclusieve samenleving; ik hecht er grote waarde aan, dat iedereen een steentje bijdraagt, mee kan doen en zich nuttig kan voelen. Dit kan zeker ook als vrijwilliger. Er is heel veel onbezoldigd werk. Dat is de moeite waard. Van elke werkkring en in welke hoedanigheid ook, kun je leren en je zelf verder ontwikkelen.”


Michiel Pijl : “Ik ben woonachtig in Westwoud. Sinds 4 jaar ben ik burgemeester van Drechterland. Hiervoor was ik wethouder in Hoorn. Ik ken Vrijwilligerspunt al een aantal jaar als een energieke en betrokken organisatie die echt verschil maakt in Westfriesland. Ik draag daar graag aan bij. Zonder vrijwilligers immers geen samenleving!”


Tom van Roon: “Onlangs ben ik gestopt als directeur bij Rabobank West-Friesland en nu geniet ik van de tijd die ik heb voor mijn hobby’s, zoals reizen, wandelen, tuinieren, skiën. Ik vind het verenigingsleven van onschatbare waarde voor het leefklimaat in Westfriesland. Graag wil ik daar ook mijn steentje aan bijdragen. In het verleden heb ik dat o.a. gedaan als voorzitter van de Westfriese Uitdaging (WFU), waar ik vanuit Rabobank Coöperatiefonds al intensief samenwerkte met Vrijwilligerspunt. Nu mag ik dat doen als toezichthouder bij Vrijwilligerspunt.”

Deel blogpost