Post | mei 2022 | Nieuws | 2 min lezen

Maak vrijwilligerswerk voor iedereen

Movisie heeft onlangs de inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk gepubliceerd. Deze staat vol met tips, tools en voorbeelden voor bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Met inclusief vrijwilligerswerk zorg je ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen, ongeacht de verschillen die tussen mensen kunnen bestaan.


Dit heeft twee voordelen: 

  • Een inclusief initiatief trekt een meer diverse groep mensen aan. Hierdoor bereik en benut je mensen die zich in willen zetten voor vrijwilligerswerk beter en kunnen meer mensen bijdragen aan je initiatief. 
  • Je initiatief leert van de verschillende nieuwe perspectieven. Dit draagt bij aan het optimaal benutten en het ontwikkelen van kennis, talent en inzet van vrijwilligers. 

In de praktijk is vrijwilligerswerk niet altijd even toegankelijk. Het helpt als een vrijwilligersorganisatie of bewonersinitiatief laat zien dat de deuren wel open staan voor nieuwe vrijwilligers, hoe verschillend zij ook zijn. Hierna tref je een aantal tips voor inclusiever vrijwilligerswerk.  


1. Houd rekening met hoe je (wervings)teksten schrijft 

Maak gebruik van inclusief taalgebruik. Woorden kunnen namelijk zowel in- als uitsluiten, zoals in het kader hieronder. Meer concrete tips over inclusief schrijven vind je in de Code Diversiteit & Inclusie


2. Let op het beeldmateriaal 

Laat zoveel mogelijk een diversiteit aan type vrijwilligers zien. Dit kan mogelijke drempels voor nieuwe vrijwilligers verlagen. Zorg ervoor dat het materiaal een eerlijke weerspiegeling is van de mensen in je organisatie of initiatief. 


3. Gebruik makkelijke woorden en zinnen 

Schrijf de visie, wervingstekst, functies en taken zo op dat iedereen het snapt. Wil je ook 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders aanspreken die teksten op B1 niveau ook lastig kunnen vinden? Maak dan gebruik van de tips van Stichting Lezen en Schrijven


4. Maak je website digitoegankelijk(er) 

Zorg dat jouw website ook voor Nederlanders met een functiebeperking (zoals dyslectici, kleurenblinden, doven en mensen met een cognitieve of motorische beperking) toegankelijk is. Wil je weten waar jij nu staat in digitoegankelijkheid? Bekijk de White paper: digitoegankelijk in 5 stappen van NL Voor Elkaar


5. Werk samen met nieuwe, potentiële vrijwilligers 

Betrek de mensen die je beter zou willen bereiken bij de werving. Daarmee sluit de taal en de boodschap die je uitdraagt direct aan bij de groep mensen die je wilt bereiken. Wil je een nieuwe groep mensen bereiken die je nog niet kent, zoek dan de samenwerking met partijen die hen wel kennen, zoals een middelbare school, een taalschool of een sportschool. 


6. Maak je initiatief (nog) toegankelijker 

Toegankelijkheid van je initiatief of organisatie is nodig om zoveel mogelijk mensen vrijwilligerswerk te laten doen. Het gaat bijvoorbeeld om fysieke toegankelijkheid, zoals het verlagen van drempels en zware deuren voor mensen met een fysieke beperking. Ook kunnen visuele hulpmiddelen zoals het werken met pictogrammen helpen. 


7. Vergroot ontwikkelkansen 

Het verrichten van vrijwilligerswerk kan mensen empoweren en kansen geven in het leven. Inzetten op ontwikkeling en opdoen van competenties is voor iedere vrijwilliger waardevol. Omdat vrijwilligerservaring ook relevant is voor het vinden van een baan of het volgen van een opleiding, is dit in het bijzonder waardevol voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 


Voor meer tips, tools en voorbeelden zie de inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk

Benieuwd hoe inclusief jouw organisatie is? In de NewBees inc. inclusie scan, leggen we je een paar stellingen voor over diversiteit en inclusie en vragen we je om de stelling te kiezen die het meest op jouw organisatie van toepassing is. De scan is een zelfevaluatie die je inzicht geeft in hoe divers en inclusief je organisatie is. Doe de scan en ontvang handige tips en tricks om nóg inclusiever te worden. 

Deel blogpost