Vrijwilligersmarkt 2021

De Vrijwilligersmarkt van Vrijwilligerspunt Westfriesland werd druk bezocht. Ruim 150 bezoekers kwamen vrijdag 5 en zaterdag 6 november naar de Vrijwilligersmarkt in Hoorn kennismaken met vrijwilligerswerk. Niet alleen werden er door de meeste organisaties al enthousiaste vrijwilligers geworven. Er werd ook volop genetwerkt tussen organisaties onderling. De bezoekers gingen met inspiratie of zelfs een leuke en passende vrijwilligersklus de deur uit.

Deze organisaties stonden met een marktkraam op de Vrijwilligersmarkt

WigaerdenLeekerweideGroep

WilgaerdenLeekerweideGroep is er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan. Daarnaast zijn ze er voor partijen die, net als zij zelf, mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienstverleners en andere professionals. Want, zo is hun motto: “Samen kunnen we meer dan alleen.”

Rundveemuseum

Een ‘levend’ museum in Aartswoud waarin tal van bedreigde oude Nederlandse rundveerassen door raszuivere fok voor ondergang worden behoed. Een museum vol leven, waar altijd iets te zien of te beleven valt. Ook is er een ontdekkingspad en een educatief centrum, dat bezoekers informeert over de historie van die oude rassen en over de melkveehouderij en het plattelandsleven in de loop der tijden.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje West Friesland geeft hulp bij schulden en is er voor de inwoners van Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. We geven geen geld. SchuldHulpMaatje helpt mensen met financiële problemen om weer grip te krijgen op hun geld. Een oplossing voor de lange termijn dus. Die hulp is gratis. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven die het daardoor niet meer ziet zitten.

Gymvereniging Olympia

Olympia is een gymnastiekvereniging met verschillende activiteiten voor jong en oud. Het lesprogramma bevat onder meer Turnen, Freerunnen, Recreatiegym voor de jeugd, Sport & Spel VO, Mindfulness en PowerYoga en Aerobics/Steps. Om de clubkas op peil te houden, halen ze oud papier op, doen ze mee aan de grote clubactie, houden ze de violenactie en een jaarlijkse rommelmarkt. Dit alles kan uiteraard niet zonder hun (trouwe) vrijwilligers.

Kindgericht Werken

Kindgericht Werken werkt op een andere manier met kinderen en volwassenen. Want iedereen is een individu. Het kind en de volwassene. Kinderen, maar ook volwassenen, krijgen zoveel prikkels te verwerken op school, buiten school en vanuit werk, dat Kindgericht Werken een stukje rust en een stukje ontspanning mee wil geven. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten op een natuurlijke, kindgerichte, positieve en individuele manier te benaderen.

Amnesty Hoorn

In meer dan 150 landen voert Amnesty actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met hun beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht. Ook in Hoorn is een werkgroep actief.

Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van de 34 woonzorglocaties. ‘We regelen het met én voor u.’

Oogvereniging Nederland

De Oogvereniging is een belangen- en patiëntenvereniging voor mensen met een oogaandoening. Het is een landelijke vereniging opgedeeld in provincies, themagroepen en diagnose roepen. De Oogvereniging komt op voor belangen in het kader van toegankelijkheid, gelijkwaardigheid en informeert haar leden op medisch gebied. In de provincie worden kleinschalige activiteiten en Oogcafé’s georganiseerd voor onderling contact.

Oorlogsmuseum Medemblik

Het Oorlogsmuseum Medemblik bestaat uit een dorpje gebouwd in jaren '40 stijl waar je met je groepje de verhalen die tijdens de W.O.II in West-Friesland gebeurd zijn, ontdekt. Maar ze zijn meer dan een museum, zo ontvangen ze veel verschillende bezoekers van schoolklassen, regulier bezoek, vriendengroepen tot gasten voor een feest in het Oorlogsmuseum. Ze zijn een museum voor en door iedereen!  

Speel-O-Theek de Zusjes

Een speel-o-theek fungeert als een soort bibliotheek, maar in plaats van boeken worden speelgoed en spelletjes uitgeleend aan kinderen, met en zonder lichamelijke en/of geestelijke beperking. Vanuit Stichting Speel-O-Theek de Zusjes worden door vrijwilligers verschillende activiteiten georganiseerd, zoals workshops, spelletjesochtenden en opa en/of oma met kleinkind ochtenden.

De VertelTuin

Het Tuintheater De VertelTuin zet zich in voor het voorlezen aan volwassenen en organiseert verhalenvoorstellingen aan volwassenen. Die vinden plaats in een grote kas van hout en folie op een ruig parkachtig landgoed van anderhalf hectare en op andere locaties. De stichting draait op vrijwilligers die voorlezen, de tuin bijhouden en meehelpen met de organisatie van activiteiten.

Begraafplaats Keern

De begraafplaats Keern in Hoorn is nog beperkt in gebruik. De begraafplaats verdient het om als monument zorgvuldig bewaard te worden en een aantrekkelijke plaats te zijn voor een wandeling en rustliefhebbers. Naast het reguliere onderhoud dat door de gemeente wordt gedaan, wil de stichting met behulp van vrijwilligers zorgen voor verfraaiing en vergroting van de belevingswaarde en daarnaast aandacht schenken aan de geschiedenis van de begraafplaats en de graven.

Humanitas West-Friesland

Humanitas West-Friesland voert diverse projecten uit, zoals Home-start waarbij gezinnen die behoefte hebben aan opvoedingsondersteuning, hulp krijgen van een vrijwilliger. Ook zetten vrijwilligers zich in voor de Telefooncircel: een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. De vrijwilliger komt in actie bij ‘geen gehoor’. Daarnaast zorgen de Humanitas Kindervakantieweken ervoor dat ieder kind op vakantie kan.

Buurtbus De Drieban

Buurtbus De Drieban (lijn 412) rijdt van Hoorn naar Bovenkarspel. De buurtbus heeft de afgelopen jaren bewezen onmisbaar te zijn voor de mobiliteit en bereikbaarheid van en naar de treinstations Hoorn, Hoogkarspel, Bovenkarspel en onze onderlinge dorpen. Een enthousiaste groep vrijwilligers vervoert de passagiers van maandag t/m zaterdag volgens de dienstregeling van Connexxion.

Leviaan

Leviaan begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken. Leviaan coacht iemand waar kan en ondersteunt waar nodig bij alle facetten van het leven. Denk aan het leren omgaan met de kwetsbaarheden, het (weer) aangaan van sociale contacten en zinvolle activiteiten ter vervanging van, of als opstap naar school of werk.

Stoommachinemuseum

Het Nederlands Stoommachinemuseum houdt de geschiedenis van zowel het stoomgemaal 'Vier Noorder Koggen' als de ontwikkeling en betekenis van stoommachines levend. De originele pompen en een groot aantal prachtige machines, die bijna allemaal op stoom kunnen draaien, geven een mooi tijdsbeeld. Bij het Stoommachinemuseum werken ruim 80 vrijwilligers die niet alleen de stoommachines maar ook het museum draaiende houden.

Inloophuis Pisa

Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd. De vrijwillige gasheren en gastvrouwen van het PISA-huis in Hoorn bieden laagdrempelige ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden door middel van een luisterend oor. Gastheer Jos: "De gesprekken die dan voorbijkomen, zijn heel divers en kunnen alle kanten op gaan. Van intens verdriet en rouw tot de leukste grap en grol.” 

Theater Het Pakhuis

Theater Het Pakhuis opent je ogen en vergroot je wereld. Dat doet het theater door talent op het podium te zetten in hun magisch monumentale theater. Het publiek laat zich inspireren en verrassen. Ook de bevlogen vrijwilligers kunnen bij Het Pakhuis hun talenten inzetten en ontwikkelen. Ze zoeken vrijwilligers voor gastenontvangst, techniek en communicatie.

Exodus

Exodus Nederland is een vereniging met vijf leden die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Bij Exodus werken ongeveer 300 professionals en ruim 1700 vrijwilligers. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving, kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

De Bonte Piet

Wildopvang De Bonte Piet heeft als doel om wilde inheemse beschermde dieren die op wat voor manier dan ook in de problemen zijn gekomen, op te vangen en te verzorgen. Denk aan verkeersslachtoffers, jonge dieren die door de ouders verlaten zijn, zieke dieren, botulisme slachtoffers etc. Onder deze dieren bevinden zich ook zeldzame exemplaren en dieren die op de rode lijst staan. Een geweldig team enthousiaste vrijwilligers en stagiaires staan 7 dagen per week klaar voor de dieren.

EHBO Stede Broec

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is bijstand en hulp dat tot doel heeft het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven. Als vrijwilliger bij KNV EHBO regio Stede Broec ontwikkel je kennis en vaardigheden die voor jezelf én jouw omgeving heel nuttig zijn. EHBO vrijwilliger zijn doe je niet zo zeer voor jezelf maar meer voor anderen. En, zonder vrijwilligers, geen evenementen!

Het Carillon te Hoorn

De vereniging ‘Het Carillon te Hoorn’ is actief in het onder de aandacht brengen van de Hoornse beiaardcultuur en neemt regelmatig het initiatief tot het organiseren van bijzondere activiteiten. De vereniging speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de stadsbeiaardier bij de promotie van de beiaard en de beiaardkunst.

Stichting Netwerk

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Netwerk verbindt mensen. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen zij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Zodat inwoners hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij heeft Netwerk extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Waterscouting Vaandrig Peetoom Vendel

Vaandrig Peetoom Vendel is een vereniging voor waterscouting voor kinderen van 5 t/m 17 jaar. Zij organiseert activiteiten voor de jeugd. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat leden leuke en uitdagende scoutingactiviteiten in een veilige omgeving kunnen doen. De activiteiten zijn erop gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.

MEE & de Wering

MEE & de Wering ondersteunt hun kwetsbare cliënten in het zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daar waar zij - om welke reden dan ook - moeite hebben om hun leven (weer) goed op de rit te krijgen. MEE & de Wering is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Ze bieden o.a. jongerenwerk, vrijwilligerswerk, informatie, advies en ondersteuning. 

Ons Stede Broec

Bij Ons Stede Broec kunnen alle inwoners van Stede Broec terecht voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Ons Stede Broec is een laagdrempelige, brede welzijnsorganisatie die altijd in ontwikkeling is. JC Inventas, WonenPlus en ’t Stadsplein zijn onderdeel van Ons Stede Broec.

Dierenambulance Hoorn e.o.

Dierenambulance Hoorn e.o. staat 24/7 klaar voor dieren in (medische) nood. Ze bieden o.a. eerste hulp bij aangereden en zieke huisdieren. Vervoeren gewonde of zieke dieren die in de natuur leven. En assisteren bij calamiteiten zoals verkeersongevallen en huisbranden waar dieren bij betrokken zijn en brengen deze naar een dierenarts. De stichting is volledig afhankelijk van vrijwilligers om de dierenambulance te laten rijden.

Sow to Grow

Interactief Museum Sow to Grow in Enkhuizen laat je kennis maken met de fascinerende wereld van de plantenveredeling. Welke invloed heeft plantenveredeling op de wereldvoedselvoorziening en het welzijn van de mensheid? Wat komt er allemaal bij kijken voordat een plant voldoende waarde heeft voor de boer en tuinder, waar ook ter wereld? Je kunt het ontdekken in het museum. De organisatie bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers.

Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Daar staat het Rode Kruis voor. Dichtbij, als je op blaren loopt bij de Vierdaagse. Als je je huis uit moet door een gaslek of als je in glas bent gaan staan bij een festival. Maar ook ver weg. Als mensen moeten vluchten voor geweld of als hun huis is weggevaagd door een modderstroom. Het Rode Kruis is er alleen op 5 november.