Uw ziektekostenverzekering geldt ook tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. Maar hoe zit het met Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) tijdens het vrijwilligerswerk? Of als er sprake is van schade, diefstal of vernieling van uw eigendommen?

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?


In het algemeen geldt: kijk eerst of de situatie onder uw eigen verzekeringen valt. Is dit niet het geval, kijk dan hoe de organisatie waar u werkt de verzekering van de vrijwilligers heeft geregeld. Tot slot kunt u kijken of uw situatie valt onder de collectieve verzekering, die de gemeente waar u woont of vrijwilligerswerk verricht, heeft afgesloten.

Als u  wilt weten hoe het bij de organisatie waar u voor werkt is geregeld, kunt u dat navragen bij de vrijwilligerscoördinator daar, of bij uw contactpersoon van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. 

Gratis collectieve vrijwilligersverzekering

De gemeente waar u woont heeft een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten in hun gemeente. De verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea (VNG Vrijwilligersverzekering). Wat onder dekking van de vrijwilligersverzekering valt, verschilt per gemeente. De gemeente kan een basispolis afgesloten hebben of een pluspolis. Neem voor meer informatie over de verzekering en de dekkingsvoorwaarden contact op met uw gemeente.

De verzekering is er voor:

  • Alle vrijwilligers* (de verzekering is niet leeftijdsgebonden)
  • Mantelzorgers
  • Maatschappelijke stagiairs
  • Mensen die in het kader van een ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen

*De verzekering is er niet voor vrijwillige politie en vrijwillige brandweer, voor hen is een bijzondere regeling getroffen.

Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed verzekerd?
Een goede verzekering kan uw organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Om te weten of uw organisatie al dan niet goed verzekerd is en ook om een goede verzekering af te kunnen sluiten, is het belangrijk om te beoordelen welke risico’s vrijwilligers lopen tijdens het doen van vrijwilligerswerk. Wanneer u weet wat de risico’s zijn, kunt u bepalen wat er van de collectieve verzekering van de gemeente voor u van toepassing is en welke verzekeringen zinvol zijn om aanvullend af te sluiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een inzittendenverzekering bij vrijwillig personenvervoer, want die verzekering dient de chauffeur zelf af te sluiten.

Meer informatie

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com

Meld je aan voor het laatste nieuws