Het loket in Enkhuizen is op 7, 14 en 21 augustus gesloten. Onze locatie in Hoorn is dan wel geopend.

 Terug naar overzicht

Coaches voor scholieren

Stichting Netwerk wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn zoekt coaches die scholieren gaan helpen.


Algemeen

Code 7993
Werkzaamheden Het programma 'Coaching voor scholieren' loopt in West-Friesland. Dit programma koppelt coaches aan kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, of aan scholieren die op het voortgezet onderwijs zitten. Sommigen kunnen om verschillende redenen een steuntje in de rug gebruiken. Hierin voorzien de coaches van Coaching voor scholieren met als doel schooluitval te voorkomen en het geadviseerde schoolniveau te halen.

Coaching voor scholieren is gericht op kinderen die de stap zetten van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of op het voortgezet onderwijs zitten. Leerlingen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg meer risico lopen om onder het door de basisschool geadviseerde niveau te gaan presteren. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld door hun leraar, mentor of intern begeleider. Ook ouders kunnen contact opnemen. Als de kinderen aan de criteria van Coaching voor scholieren voldoen, krijgen ze een coach toegewezen. U komt als vrijwilliger op een vaste tijd bij hen thuis en geeft een afgesproken periode ondersteuning. Dit kan praktische hulp zijn zoals het inrichten van een studieplek, hulp bij het maken van huiswerk of bijvoorbeeld bij het plannen daarvan. De coach houdt nauw contact met de ouders en met de contactpersoon op school en helpt indien nodig bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding.
Je krijgt een training van 2 dagdelen.
Je wordt begeleid middels intervisie, thema-avonden en contact met de coördinator.
Activiteit Maatjes en buddy's
Doelgroep Jongeren
Wij vragen van u
Gevraagde beschikbaarheid De tijdsinvestering is gemiddeld 2 uur per week, de verbintenis ga je voor een afgesproken periode aan.

Organisatie

Naam Stichting Netwerk Wijkcentrum De Zaagtand
Gemeente Hoorn
Sector Sociaal en cultureel werk

Vrijwilligers voorwaarden

OnkostenvergoedingJa
ReiskostenvergoedingJa
VrijwilligersvergoedingNee

 Terug naar overzicht

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99