Het loket in Enkhuizen is op 7, 14 en 21 augustus gesloten. Onze locatie in Hoorn is dan wel geopend.

 Terug naar overzicht

Toezichthouder zwemvereniging de Bron in zwembad de Kloet

Toezichthouden op de veiligheid, welzijn en gedrag van de leden en bezoekers van ZV de Bron in zwembad de Kloet in Grootebroek.


Algemeen

Code 7598
Werkzaamheden Als toezichthouder is het je taak toezicht te houden op de veiligheid, welzijn en gedrag van de leden en bezoekers. Je dient zo nodig corrigerend op te treden en/of handelingen te verrichten die nodig zijn om iemand van de verdrinkingsdood te redden, dan wel eerste hulp te verlenen. Je oefent in de zwemzaal je functie als toezichthouder uit en houdt tevens steekproefsgewijs en bij toerbeurt toezicht op de overige ruimtes van de zwemaccommodatie.

Als vrijwilliger bij ZV de Bron kun je aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding, à € 4,50 per uur. Alle uren die je als toezichthouder werkzaam bent voor de vereniging, kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van ZV de Bron. Deze vrijwilligersvergoeding wordt niet gerekend als inkomen uit werk. Hierdoor kan dit een aanvulling zijn op een WW- of bijstandsuitkering.
Activiteit Sport en spel
Doelgroep Anders
Wij vragen van u Om te kunnen fungeren als toezichthouder, is het noodzakelijk enkele cursussen te volgen. De kosten voor deelname zijn uiteraard op rekening van ZV de Bron.
- Kloetcursus: dit houdt in dat je in geval van nood kunt ontruimen. Hierbij hoort ook het kunnen opduiken van een pop van de bodem van het zwembad. Uiteraard bieden wij de gelegenheid dit te komen oefenen tijdens enkele van onderstaande tijden.
- BHV: bedrijfshulpverlening. Indien dit al in het bezit is, is een kopie van een bewijs hiervan voldoende. Anders bieden wij de mogelijkheid deze cursus te volgen, samen met onze andere toezichthouders (op kosten van ZV de Bron).
- VOG: Verklaring omtrent Gedrag. Deze zal worden aangevraagd en klaargezet door ZV de Bron. Het kunnen overhandigen van deze VOG is een voorwaarde voor het zijn van vrijwilliger binnen de vereniging (op kosten van ZV de Bron).

Wanneer het werken in het zwembad je erg goed bevalt, is er een mogelijkheid om als trainer aan het bad te staan.
Wij bieden aspirant trainers de mogelijkheid op kosten van de vereniging de opleiding tot Trainer Wedstrijdzwemmen 2 te volgen. Hieraan verbinden wij wel de voorwaarde dat men gedurende drie jaren actief zwemtraining blijft geven bij ZV de Bron. Bij voortijdig stoppen (dus binnen de periode van drie jaar) dient een gedeelte van het totaalbedrag van de cursus terug gestort te worden op de rekening van de vereniging. De hoogte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de periode dat er geen training meer bij ZV de Bron wordt gegeven.
Gevraagde beschikbaarheid In eerste instantie zijn we op zoek naar een toezichthouder voor de training op zondagochtend, van 8.00 uur tot 9.30 uur.
Daarbij bestaat er, in overleg, een mogelijkheid om toezichthouder te zijn op:
- maandag ochtend van 5.30-6.30 uur
- dinsdag avond van 18.00-19.00 en/of van 19.00-20.00 uur en/of van 20.00-21.00 uur
- woensdag avond van 18.00-19.00 uur en/of van 19.00-20.00 uur
- donderdag ochtend van 5.30-6.30 uur
- vrijdag avond van 18.00-18.45 uur en /of van 18.45-19.30 uur

Organisatie

Naam Zwemvereniging De Bron
Gemeente Stede Broec
Sector Sport en Recreatie

Vrijwilligers voorwaarden

OnkostenvergoedingNee
ReiskostenvergoedingNee
VrijwilligersvergoedingJa

 Terug naar overzicht

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99