Missie

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de West-Friese samenleving.

Als onafhankelijke expert in vrijwilligerswerk staan wij voor: kwaliteit, continuïteit, het verbinden van partijen en het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor iedereen.

Visie

Vrijwilligerspunt gaat voor:

 • Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, waarbij wij denken vanuit de mogelijkheden van de vrijwilliger en van de organisatie.
 • We signaleren knelpunten en kansen met betrekking tot vrijwilligerswerk waar we ondernemend, vraaggericht en klantgericht op anticiperen.
 • We zijn continu in dialoog met betrokken partijen over maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot vrijwilligerswerk.
 • We spelen in op trends en ontwikkelingen zoals technologische ontwikkelingen, verandering in de bevolkingssamenstelling en afnemende subsidies
 • We verbinden partijen met betrekking tot vrijwilligerswerk
 • We zorgen ervoor dat organisaties en vrijwilligers hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen
 • We werken lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig.

Bij realisering van deze visie richt Vrijwilligerspunt zich op vijf doelgroepen:

 • burgers die vrijwilligerswerk (kunnen, willen of moeten) doen
 • organisaties waarin vrijwilligers werkzaam zijn
 • de gemeenten en de overheid
 • organisaties die van belang zijn voor het vrijwilligerswerk
 • het bedrijfsleven

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerspunt is dé organisatie die vrijwilligerswerk ondersteunt in al haar facetten.

Wij zorgen dat vrijwilligers leuker, makkelijker en beter hun werk kunnen doen.

Vrijwilligerspunt hanteert hierbij de volgende definitie van vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving" (bron: Movisie)

Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam, noodzakelijk, zinvol, uitdagend, verrijkend. Je kunt er niet omheen. Vrijwilligerswerk is altijd mensenwerk, vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk zorgt voor een kwalitatief sterke en vitale samenleving.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99