Over CFM (Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad) GGZ NHN

De CFM (Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad) is groep vrijwilligers die cliëntenmedezeggenschap vormgeven bij GGZ NHN. Zij werkt in de hele kop van Noord Holland.