Een groot aantal mensen in West-Friesland heeft moeite met lezen, schrijven en spreken. Dat kunnen anderstaligen zijn, maar ook mensen voor wie het Nederlands de moedertaal is. Zij zijn laaggeletterd en beheersen het Nederlands niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Vrijwilligerspunt biedt de volgende taalprojecten om deze mensen te helpen:

  • VoorleesExpress
  • SamenSpraak
  • Conversatieles
  • Taaltrainer Westfriesland

VoorleesExpress

Een vrijwilliger leest kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis voor. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Het samen (voor)lezen zorgt voor plezier in het gezin en bevordert de taalontwikkeling.

Samenspraak

Een vrijwilliger wordt taalmaatje bij een anderstalige. Zij komen een keer per week bij elkaar om in een ongedwongen sfeer samen Nederlands te praten. Het zelfvertrouwen om Nederlands te gaan spreken wordt zo op een ontspannen manier vergroot.

Conversatieles

Onder begeleiding van een vrijwillige docent komt een groep anderstaligen een keer per week bij elkaar. Aan de hand van actuele thema’s spreken zij Nederlands met elkaar en er worden eenvoudige lees- en schrijfoefeningen gedaan.

Taaltrainer Westfriesland

Een vrijwillige taaltrainer begeleidt een laaggeletterde bij het beter leren lezen en schrijven, zodat hij of zij in het dagelijks leven beter kan functioneren.

Contact

Voor aanmelding of meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Anna Ligthart. Natuurlijk kunt u ook even bellen: 0229-745067.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com

Meld je aan voor het laatste nieuws