Experts

De Expertbank bestaat uit deskundige professionals uit het bedrijfsleven die je kunnen ondersteunen. Stel je vraag hieronder aan één van de experts, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Afbeelding contactpersoon

Alex Gitzels

Kennisgebied: Communicatie, Marketing, Strategie en Websites

Advies en strategie op gebied van media, communicatie en marketing op een begrijpelijk wijze met en concreet uit te voeren.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Anne Hans van der Herberg

Kennisgebied: Bouw en verbouw, ruimtelijke ontwikkeling

Heeft uw clubhuis verbouwplannen? Als het gaat om bouw en verbouw spelen veel regels en wetten (vergunningen, milieu, etc.) Ik kan u wegwijs maken: wat moet je doen en waar moet je zijn? Ik heb ervaring als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en ik weet hoe lastig het voor verenigingen of stichtingen kan zijn om de juiste informatie te verkrijgen en het juiste pad te bewandelen. Ik wil hen hierbij graag helpen.’

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Chris Luursema

Kennisgebied: Organisatie, financiën en bouwbegeleiding voor stichtingen en verenigingen, zorgorganisaties

Financieel advies en ondersteuning bij het inrichten van de organisatie en de financiën van not-fot profit organisaties op het gebied van maatschappelijk betrokkenheid, zorg en belangenbehartiging. Met jarenlange ervaring in het financieel management van de zorg, bij bouwbegeleiding in de zorg en van een kerkelijk monument kan ik organisaties ondersteunen met advies en werkzaamheden.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Cindy Out

Kennisgebied: Coaching, HR, bemiddeling

Vanuit mijn bedrijf Outhentiek Coaching kan ik uw organisatie, bestuur of team ondersteuning bieden bij verandertrajecten, teamontwikkeling of persoonlijke coaching. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het in beeld brengen van welke individuen er in een bestuur of team zitten, het professioneel met elkaar om leren gaan, feedbackworkshops of persoonlijke begeleiding van een bestuurs- of teamlid die worstelt met het tonen van leiderschap of gebrek heeft aan zelfvertrouwen.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Cobi De Jong

Kennisgebied: Voorlichting, PR en materiaal

Kort geleden heb ik een groot voorlichtingsproject in Zuid Afrika afgerond. Deze opgedane werkervaring kan ik wellicht overbrengen binnen uw organisatie. Denkend aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal in de vorm van brochures en/of flyers. Het materiaal is bijvoorbeeld goed bruikbaar bij een cursus of een voorlichtingsbijeenkomst van cursisten en kan dienen als studiemateriaal of naslagwerk.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Frans Ligthart

Kennisgebied: Gebouwinstallaties, energiebesparing, duurzaam ontwerp (utiliteits-)gebouwen

Ik ben werktuigbouwkundig ingenieur en was werkzaam bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), nu met prepensioen.

Ik kan adviseren bij planvorming, offerteaanvragen en -beoordelingen, kwaliteitsbewaking, evaluaties, dit alles op het gebied van energie en werktuigkundige installaties.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Glenn Coert

Kennisgebied: Functioneel beheer, organisatie- en ICT consultant en bedrijfsadviseur

Vanwege mijn jarenlange werkervaring binnen de sector ICT kan ik samen met u uw organisatie doorgronden om een efficiency slag te maken. Ik kan u adviseren bij de inrichting van uw organisatie door alle huidige procedures tegen het licht te houden en te kijken of dit efficiënter en effectiever kan. Hoewel ik gespecialiseerd ben binnen de ICT kan ik deze coaching en adviserende gesprekken organisatie breed insteken. Dus waar u alle stappen wilt doorlopen om te kijken of de huidige processen geoptimaliseerd kunnen worden, kunt u mijn hulp inschakelen.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Harry Vlaar

Kennisgebied: Projectleiderschap, Organiseren

Ik heb 40 jaar ervaring als projectleider telecommunicatie. Ik heb altijd een grote interesse gehad voor techniek en heb mijn eigen woning ontworpen en gebouwd en een auto gebouwd. Daarnaast heb ik publieksfuncties vervuld en organiseer ik in mijn vrije tijd wandeltrainingen en wandelreizen. Ik kan uw organisatie ondersteunen bij organisatorische vraagstukken en projecten. Ook dagvoorzitterschap of verslaglegging van vergaderingen zijn zaken waar u mij voor kunt benaderen. Daarnaast kan ik voor groepen of bedrijven - bijvoorbeeld i.h.k.v teambuilding - wandelingen organiseren waaronder de "alle steegjes wandeling" in Hoorn. Een outdoor GPS cursus met theorie en praktijk voor een kleine groep kan ik voor u verzorgen.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Henk van Gelderen

Kennisgebied: Inkoop, aanbestedingen, overeenkomsten recht

Kan uw non-profit organisatie advies gebruiken bij de inkoop van goederen en diensten? Mogelijk kunnen besparingen worden bereikt, zonder in te leveren op kwaliteit en continuïteit. Ook kunnen procedures of een werkwijze worden opgesteld als leidraad voor de medewerkers/vrijwilligers. Moet uw organisatie grotere aankopen of investeringen doen? Dan kan ik u ondersteunen of adviseren bij de onderhandelingen. Ook kan ik medewerkers trainen op dit gebied. Ik heb een zeer ruime kennis van inkoop en aanbestedingen in de breedste zin van het woord. Ik ben inmiddels gepensioneerd en heb onder meer inkoopadvies gegeven bij musea en een grote zorgorganisatie.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Henk van Schaik

Kennisgebied: Organisatieadvies, begeleiden veranderingstrajecten, financiële controle en financieel advies

Vanuit mijn expertise kan ik uw organisatie ondersteunen op diverse gebieden. Indien u behoefte heeft aan het doorlichten van uw organisatie, al dan niet financieel of organisatorisch, kan ik u hierbij adviseren en een controlerende functie vervullen. Daarnaast kan ik met u meedenken hoe uw organisatie verder kan uitbouwen naar een professionele organisatie.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Henk Wokke

Kennisgebied: Strategie, Financiën, HRM en verwante Opleidingen
Als organisatieadviseur, commissaris, trainer en bestuurder heb ik kennis en ervaring in profit en non-profit organisaties met een maatschappelijke dienstverlening. Ik begeleid organisaties, teams en personen bij strategische - en ontwikkelingsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan besturing en beleidsontwikkeling, business models, financiële vragen, organisatie inrichting, verandertrajecten, duurzame inzetbaarheid en teamontwikkeling. Op deze gebieden verzorg ik ook opleidingen waarbij de impact van de persoon centraal staat.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Jelle Groen

Kennisgebied: Contractenrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Advocaat, breed inzetbaar. Specialisatie onroerend goed, maar ook werkzaam op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
Voor organisaties: advies op gebied van rechtsvormen, te sluiten overeenkomsten of beëindigen hiervan (huur, koop, leveranciers), geschillen met verenigingsleden, advies op het gebied van verbouwingen (aannemingscontracten), vergunningen, aan te vragen subsidie, of subsidie die beëindigd wordt, vragen met betrekking tot personeel/zelfstandigen (denk aan trainers), advies mbt algemene voorwaarden.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Mascha Lapien

Kennisgebied: Organizing, opruimen, aanbrengen structuur

Als professional organizer van Lapien Organizing begeleid en adviseer ik mensen thuis en op het werk bij het creëren van orde en structuur in tijd en ruimte. Met doel grip te krijgen op spullen, (digitale) administratie, tijd en taken. Ik geef persoonlijke begeleiding en workshops/training over spullen, opruimen en ontrommelen. En over het efficiënt en effectief omgaan met beschikbare tijd en energie.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Remco Linnekamp

Kennisgebied: Marketing en Communicatie

Een multimedia aanpak van uw marketing en communicatie. Herhaling is immers de kracht van de reclame. Doelgericht, strategisch uitgewerkt, creatief vormgegeven en technisch optimaal gerealiseerd. Traditionele media of online gericht? De succesfactor zit vaak in een gezonde combinatie. Ik kan u helpen bij het presenteren van uw organisatie, product of dienstverlening.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Roos Bruin

Kennisgebied: Gezondheidsbeleid en Jeugdbeleid

Bij de gemeente Hoorn werk ik als beleidsmedewerker Jeugd en (jeugd)gezondheid. Ik stel beleidskaders op met speerpunten en uitvoeringsplannen op het gebied van deze twee thema's. Daarnaast houd ik ontwikkelingen op deze gebieden in de gaten en toets ik of deze bij onze kaders aansluiten. Ik kan een organisatie vertellen hoe zij gezondheidsbeleid of jeugdparticipatie binnen hun organisatie kunnen vormgeven en op welke manier zij daarbij aan kunnen sluiten bij de uitgangspunten  en doelstellingen van de gemeente Hoorn. Als organisaties hier goed op aansluiten is er mogelijk ruimte voor ondersteuning vanuit de gemeente Hoorn.

Stel een vraag aan deze expert


Afbeelding contactpersoon

Suzanne Schipper

Kennisgebied: Financieel administratief, secretariële ondersteuning

Met 15 jaar allround administratieve ervaring heb ik al bij veel organisaties administratieve en secretariële processen ge(re)organiseerd. Ik kan orde scheppen in chaos en ik kan werkprocessen efficiënt inrichten. Ook kan ik financiën inzichtelijk en overzichtelijk maken. Ik vin het leuk om non profit organisaties hierbij te helpen.

Stel een vraag aan deze expert


Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99