De Westfriese Uitdaging is een netwerk van West-Friese bedrijven, die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) hoog in het vaandel hebben staan. Een betrokken ondernemer is direct betrokken bij maatschappelijke initiatieven. Dit heeft invloed op de bedrijfsresultaten en impact op de regio. Samen met maatschappelijke organisaties dragen deze bedrijven bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het gaat hierbij vooral om de leefkwaliteit van inwoners van West-Friesland op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie.

Vrijwilligerspunt is initiatiefnemer van de Westfriese Uitdaging. De Westfriese Uitdaging slaat bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven door vraag en aanbod te matchen. Het werkt twee kanten op:

  1. Maatschappelijke organisaties kunnen vaak wel wat hulp gebruiken. Ze hebben regelmatig behoefte aan materialen, menskracht en middelen.
  2. Bedrijven willen graag hun maatschappelijke betrokkenheid tonen, maar weten niet precies hoe en waar vraag naar is.

Wanneer een aanvraag van een maatschappelijke organisatie binnenkomt bij het team van de Westfriese Uitdaging, wordt deze voorgelegd aan de Matchgroep. De groep onderzoekt wie er in zijn of haar netwerk een bedrijf kent dat een oplossing kan bieden. Er wordt contact gelegd tussen bedrijf en organisatie.

Over de Matchgroep

De matchgroep bestaat uit:

  • ‘Oude rotten’; ervaren ondernemers met een groot netwerk.
  • ‘Jonge honden’, die het leuk vinden om in actie te komen.

Een oude rot en een jonge hond realiseren samen een match. De oude rot stelt zijn netwerk open en legt contact met het bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van A tot Z. Ook regelt de jonge hond de administratieve afhandeling van de match. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Jonge honden krijgen een uur per week van hun werkgever om deze matches uit te voeren. De Matchgroepleden dagen op deze manier telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Spullenbank

Heeft uw bedrijf spullen over? Maatschappelijke organisaties kunnen er mee geholpen worden! De Westfriese Uitdaging slaat de spullen op in de Spullenbank. Het actuele aanbod wordt via de mail verspreid onder de maatschappelijke organisaties en wordt hier geplaatst op de site. Het aanbod van de één kan veel betekenen voor de ander.

Een andere manier waarop Vrijiwilligerspunt vraag en aanbod bij elkaar brengt is de jaarlijkse Westfriese beursvloer. Doet u ook mee?

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99