De Westfriese Uitdaging is een netwerk van bedrijven in de regio die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) hoog in het vaandel hebben staan. Bij MBO is de ondernemer direct betrokken bij maatschappelijke initiatieven. Dit heeft invloed op zijn resultaten èn impact op de regio.

Samen met maatschappelijke organisaties dragen deze bedrijven bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het gaat vooral om de leefkwaliteit van mensen in West-Friesland op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie.

Vrijwilligerspunt is initiatiefnemer van de Westfriese Uitdaging

De Westfriese Uitdaging slaat bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven door vraag en aanbod te matchen.
Het werkt twee kanten op:

  1. Maatschappelijke organisaties kunnen vaak wel wat hulp gebruiken, ze hebben regelmatig behoefte aan materialen, menskracht en middelen.
  2. Bedrijven willen graag hun maatschappelijke betrokkenheid tonen maar weten niet precies hoe.

Wanneer een aanvraag van een maatschappelijke organisatie binnenkomt bij het team van De Westfriese Uitdaging, wordt hij voorgelegd aan de 'Match-groep'. De groep kijkt wie er in zijn of haar netwerk een bedrijf kent dat een oplossing kan bieden. Er wordt contact gelegd tussen bedrijf en organisatie. Gezamenlijk wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden.

De Matchgroep bestaat uit:

- ‘oude rotten’ (ervaren ondernemers met een groot netwerk)
- ‘jonge honden’ die het leuk vinden om echt in actie te komen

Een oude rot en een jonge hond realiseren samen een match. De oude rot stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De jonge hond begeleidt de match van A tot Z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd, inclusief te administratieve afhandeling. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de Matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Spullenbank

Heeft jouw bedrijf spullen over? Die kunnen naar de Spullenbank. Het aanbod wordt via de mail verspreid onder de maatschappelijke organisaties en wordt hier geplaatst op de site. Het aanbod van de één kan veel betekenen voor de ander.

De Westfriese Beursvloer

Een andere manier waarop vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden is dit jaarlijkse evenement. Klik hier voor meer informatie

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99