Stel er is sprake van schade, diefstal of vernieling van eigendommen tijdens het het doen van vrijwilligerswerk. Hoe zit het dan met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)?

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

In het algemeen geldt:

  • Onderzoek eerst of de situatie onder uw eigen verzekeringen valt.
  • Zo niet, vraag de organisatie waar u werkt hoe zij de verzekering van vrijwilligers heeft geregeld.
  • Tot slot kunt u nagaan of de situatie onder de collectieve verzekering valt die de gemeente, waar u woont of vrijwilligerswerk verricht, heeft afgesloten.

Wilt u weten hoe het bij de organisatie waar u voor werkt is geregeld? Vraag het na bij de vrijwilligerscoördinator of uw contactpersoon.

Gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering

De West-Friese gemeenten hebben een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers, die wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten in die gemeente.

De verzekering is er voor:

  • Alle vrijwilligers, ongeacht leeftijd*
  • Mantelzorgers
  • Maatschappelijke stagiairs
  • Mensen die in het kader van een ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen

*Met uitzondering van vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. Voor hen is een bijzondere regeling getroffen.

De gemeenten hebben de vrijwilligersverzekering ondergebracht bij deze verzekeringsmaatschappijen:

Gemeente Omschrijving
Gemeente Drechterland Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Enkhuizen Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Hoorn Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Koggenland Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Medemblik Raetsheren van Orden B.V. in Alkmaar
Gemeente Opmeer Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering
Gemeente Stede broec Centraal Beheer Achmea VNG Vrijwilligersverzekering

Wat onder de dekking van de vrijwilligersverzekering valt, verschilt per gemeente. Neem voor meer informatie over de verzekering en de dekkingsvoorwaarden contact op met uw gemeente of zoek op de gemeentewebsite naar vrijwilligersverzekering. In de factsheet Schade tijdens vrijwilligerswerk leest u meer over de verzekeringen, die van toepassing zijn op vrijwilligerswerk.

Is mijn vrijwilligersorganisatie wel goed verzekerd?

Een goede verzekering kan uw organisatie veel tijd, geld en energie besparen. Van belang is het beoordelen welke risico’s de vrijwilligers lopen bij het uitvoeren van hun werk. Past dit bij uw huidige polis of bij de verzekering die u wilt afsluiten?

Wanneer u weet wat de risico’s zijn, kunt u bepalen wat er van de collectieve verzekering van de gemeente voor u van toepassing is en welke verzekeringen zinvol zijn om aanvullend af te sluiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een inzittendenverzekering bij vrijwillig personenvervoer.

Meer informatie

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99