• Verkoop van alcohol in vrijwilligersorganisaties 

  Vrijwilligersorganisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Deze wet  is een belangrijk instrument van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid en stelt eisen aan de verkoop en distributie van alle alcoholhoudende dranken. Bekijk publicatie...

 • Alternatieve fondswerving
  Veel stichtingen en verenigingen krijgen te maken met vermindering van de subsidie. Zij worden uitgedaagd om met minder middelen dezelfde prestatie te leveren of op zoek te gaan naar alternatieve financieringsvormen. Naast subsidie en fondsen zijn er meer mogelijkheden. Dit informatieblad biedt een kort overzicht van de alternatieven. Bekijk publicatie...

 • Wat is een ANBI?
  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als ‘sociaal belang behartigende instellingen’ (SBBI) worden beschouwd. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. In dit informatieblad staat meer informatie over deze voordelen. U kunt voor meer informatie terecht op de website van de Belastingdienst. Bekijk publicatie...

 • Nieuwe Nederlanders in vrijwilligersorganisaties

  Heb je weleens gedacht aan de hulp van asielzoekers, vluchtelingen of statushouders als vrijwilliger bij jouw organisatie? Vrijwilligerspunt ondersteunt bij het realiseren van vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Dit overzicht biedt meer informatie over wat u moet weten als u vluchtelingen wilt betrekken bij uw organisatie, stichting of vereniging. Bekijk publicatie...

 • Tips om de penningmeester te beschermen

  Penningmeesters zijn zeldzaam en daarom moet je zuinig op ze zijn. Heel veel penningmeesters doen hun werk gelukkig naar tevredenheid, maar het gaat nog te vaak mis. Regelmatig staan er organisaties in de krant in verband met financieel wanbeleid of een greep uit de kas door het bestuur. Met verregaande consequenties; torenhoge schulden, geen budget meer voor de activiteiten die je van plan was te realiseren, de organisatie haalt het nieuws op negatieve manier, leden verliezen het vertrouwen en als bestuur kun je aansprakelijk gesteld worden voor het handelen van een ander bestuurslid. Bekijk publicatie...

 • Zo schrijf je een goede vacaturetekst!

  Jouw organisatie is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger en uiteraard wil je de beste man of vrouw voor de functie. Er moet dus een vacaturetekst met een oproep komen en hopelijk reageert dan de juiste kandidaat. Maar hoe bereik je de juiste kandidaat? Het schrijven van een goede vacaturetekst is niet eenvoudig. De juiste kandidaat moet zich herkennen in de functie en niet worden afgeschrikt door een lange lijst met functie-eisen. Bekijk publicatie...
 • Over het vinden en binden van vrijwilligers

  Een positief verhaal of een enthousiaste groep vrijwilligers helpen bij het werven van vrijwilligers. Werk niet met noodkreten. Wanneer mensen zich identificeren met de groep mensen die vrijwilliger zijn is het makkelijker om hen te motiveren om ook vrijwilligerswerk te doen. Een organisatie met een duidelijk doel spreekt aan. Bekijk publicatie...
 • Hoe voorkom je (seksueel) misbruik op de club?

  Er stond een uitgebreid artikel in de krant1 over misbruik bij een voetbalclub in Haarlem. De dader heeft jarenlang jeugdspelers misbruikt. Niet alleen in Haarlem, maar daarvoor ook in Zwolle waar hij uiteindelijk weggestuurd werd. Ouders verwijten het voormalig voetbalbestuur van Haarlem dat ze hebben weggekeken. De dader werd pas veroordeeld nadat hij was neergestoken door een van de slachtoffers. Door de aangifte kwam aan het licht dat er sprake was van een wraakactie. Bekijk publicatie...
 • Regels omtrent vrijwilligerswerk

  Je denkt erover om vrijwilligerswerk te gaan doen of je gaat al beginnen met vrijwilligerswerk. Dan krijg je te maken met zaken als: vrijwilligersvergoeding, verzekering en de VOG verklaring. We hebben de meest relevante onderwerpen voor je op een rijtje gezet. Heb je nog andere vragen? Neem dan contact met ons op! Bekijk publicatie...

Contact opnemen

Wilt u een specifiek onderwerp, dat bij u op de werkvloer speelt, ter sprake brengen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99