Het is verstandig om als organisatie vrijwilligersbeleid op te stellen. Beschrijf in dat beleid:

  • Visie
  • Meetbare doelen
  • Concrete acties en werkzaamheden
  • Functiebeschrijvingen
  • Wervingsplan vrijwilligers

Zorg dat u de vrijwilligers kent: beschrijf hoe en hoe vaak u contact met de vrijwilligers heeft. Beschrijf wat de organisatie aan vrijwilligers te bieden heeft, zoals begeleiding, vergoeding, deskundigheidsbevordering en uitjes. Andere aandachtspunten:

  • Zet afspraken op papier.
  • Zorg voor een vrijwilligersovereenkomst met daarin onder andere de rechten en plichten van de vrijwilliger en de gedragsregels die gelden binnen de organisatie.
  • Denk na over het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van vrijwilligersbeleid? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een vraag dan kunt u ons bereiken op info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99